مرور اصطلاحنامه آزادي اقتصادي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد صادق الابراهیمی

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق بشربه معناي غربي , حقوق بشراسلامي , آزادي اقتصادي , زنان‌ , حکومت‌ اسلامي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حميد پاداش، اسماعيل حسن پور، اميررضا خسروي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , آزادي اقتصادي , رشد اقتصادي‌ , نيروي‌ انساني‌ , آزادي‌ سياسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن ولي بيگي، فاطمه پناهي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آزادي اقتصادي , شاخص‌ ها , اقتصاد بين المللي‌ , پژوهش‌هاي‌ بازرگاني‌ , تجارت , توسعه انساني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضي سامتي، روح الله شهنازي، زهرا دهقان شباني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آزادي اقتصادي , بررسي‌هاي‌ اقتصادي‌ , فساد سياسي‌ , فساد اداري , فساد مالي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضي نادري، احمد شربت اوغلي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آزادي اقتصادي , الگوهاي‌ رشد , بررسي‌هاي‌ اقتصادي‌ , بهره وري‌ , رشد اقتصادي‌ , عوامل‌ توليد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پروين حيدري، زهرا افشاري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آزادي اقتصادي , شاخص‌ ها , پژوهش‌هاي‌ اقتصادي‌ , سرمايه‌ گذاري‌ هاي‌ خارجي‌ , عوامل‌ اجتماعي‌ , عوامل‌ اقتصادي‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسندگان: ابراهيم باي سلامي غلام حيدر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آزادي اقتصادي , خصوصي‌ سازي‌ , سياست‌ هاي‌ اقتصادي‌ , فرهنگ‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين ميرمعزي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصول اخلاقي , مصلحت , آزادي اقتصادي , مسئوليت‌ اجتماعي‌ , اقتصاد اسلامي‌ , مسئوليت , مسائل حقوقي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.