مرور اصطلاحنامه جامعه‌ شناسي‌ شهري‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

جامعه‌ شهري‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 28
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

يوسف قنبري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ شناسي‌ شهري‌ , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , فرهنگ‌ بومي‌ , مديريت شهري , شهروند

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن تابان، بهزاد وثيق، احمدرضا كشتکار قلاتی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ شناسي‌ شهري‌ , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , شهرنشيني‌ , مناطق‌ مسکوني‌ , حقوق‌ شهروندي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

حکمروایی شهری و پژوهش شهری

آموزش و پژوهش مدیریت شهری

[منبع الکترونیکی] : حکمروایی شهری و پژوهش شهری

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین ایمانی جاجرمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ شناسي‌ شهري‌ , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , مسايل‌ شهري‌ , شهرداري‌ ها , آموزش‌ نيروي انساني‌ , مديريت شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصرالدین غراب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اسباب غفلت , خود فراموشي , جامعه‌ شناسي‌ شهري‌ , شهر نشيني‌ , ازخود بيگانگي‌ , فرهنگ‌ شهري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فرهنگ کارشناسی و فرهنگ مردم

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جهانشاه پاکزاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ شناسي‌ شهري‌ , شهر نشيني‌ , مسکن‌ شهري‌ , فرهنگ‌ شهري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شهرِ چه کسی؟ فرهنگِ چه کسی؟

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شارون زوکین؛ مترجم: ایرج اسدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ شناسي‌ شهري‌ , شهر نشيني‌ , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , جامعه‌ شهري‌ , فرهنگ‌ شهري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 تحليل فقر در فضاي شهري

توسعه و برنامه ریزی اجتماعی

[منبع الکترونیکی] : تحليل فقر در فضاي شهري

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ شناسي‌ شهري‌ , عدالت‌ اجتماعي‌ , بحران‌ فقر و گرسنگي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی زنگی آبادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كرمان , جامعه‌ شناسي‌ شهري‌ , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , تاسيسات‌ شهري‌ , جغرافياي‌ شهري‌ , خدمات‌ شهري‌ , عمران‌ شهري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 شهرهای جدید در برزخ

گزارش اصلی

[منبع الکترونیکی] : شهرهای جدید در برزخ

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

دانن جلالی، آرش سرابی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ شناسي‌ شهري‌ , شهر نشيني‌ , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , خدمات‌ شهري‌ , عمران‌ شهري‌ , فرهنگ‌ شهري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

طیبه صالحی تجرشی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ شناسي‌ شهري‌ , معرفي‌ کتاب‌ , فرهنگ‌ شهري‌ , كتاب شناسي موضوعي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 28