مرور اصطلاحنامه نظام‌ هاي‌ اطلاع‌ رساني‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

بانک‌هاي‌ اطلاعاتي‌

(فراداده‌ها)

شبکه‌ هاي‌ کتابداري‌ و اطلاع‌ رساني‌

(فراداده‌ها)

نظام‌ هاي‌ بين‌ المللي‌ اطلاع‌ رساني‌

(فراداده‌ها)

نظام‌ هاي‌ تخصصي‌ اطلاع‌ رساني‌

(فراداده‌ها)

نظام‌ هاي‌ ملي‌ اطلاع‌ رساني‌

(فراداده‌ها)

آرشيوها

کتابخانه‌ ها

مراکز اطلاع‌ رساني‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 50
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالمجید خاکسار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نظام‌ هاي‌ اطلاع‌ رساني‌ , طراحي‌ پروژه‌ , مديريت‌ , صنايع‌ پتروشيمي‌ , ايران , پروژه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

چکیده ای از FMEA

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

خلیل علیزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نظام‌ هاي‌ اطلاع‌ رساني‌ , سازمان‌ , مديريت‌ , اشتباه‌ , پيش‌بيني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فریدون احمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نظام‌ هاي‌ اطلاع‌ رساني‌ , مديريت‌ , بازار , بازار يابي‌ , سيستم اطلاعات جغرافيايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فریدون وردی نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مشارکت‌ اجتماعي‌ , فناوري‌ اطلاعات‌ , نظام‌ هاي‌ اطلاع‌ رساني‌ , تصميم‌گيري‌ , تصميم‌گيري‌ جمعي‌ , بهره وري‌ , قدرت‌ اطلاعات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهتاب کرمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فناوري‌ اطلاعات‌ , نظام‌ هاي‌ اطلاع‌ رساني‌ , مديريت‌ , مديريت دانش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

سیستم مکانیزه مکاتبات اداری

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شیدا ظهیری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آداب نامه نگاري , فناوري‌ اطلاعات‌ , نظام‌ هاي‌ اطلاع‌ رساني‌ , مديريت‌ , نظام‌ هاي‌ مديريت‌ اطلاعات‌ , بروكراسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فناوری اطلاعات

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منصوره صمدیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارتباطات , فناوري‌ اطلاعات‌ , نظام‌ هاي‌ اطلاع‌ رساني‌ , سازمان‌ , مديريت‌ , نظام‌ هاي‌ مديريت‌ اطلاعات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین اعتمادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فناوري‌ اطلاعات‌ , نظام‌ هاي‌ اطلاع‌ رساني‌ , مديريت‌ , نظام‌ هاي‌ مديريت‌ اطلاعات‌ , مديران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فناوري‌ اطلاعات‌ , نظام‌ هاي‌ اطلاع‌ رساني‌ , برنامه‌ريزي‌ , سازمان‌ , بنگاه هاي اقتصادي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد عرب مازار یزدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فناوري‌ اطلاعات‌ , نظام‌ هاي‌ اطلاع‌ رساني‌ , سازمان‌ , مديريت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 50