مرور اصطلاحنامه حقوق‌ و دستمزدها

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

اضافه‌ کار

(فراداده‌ها)

پاداش‌

(فراداده‌ها)

حق‌ جذب‌

(فراداده‌ها)

مزاياي‌ شغلي‌

(فراداده‌ها)

کارانه‌

(فراداده‌ها)

حداقل‌ حقوق‌ و دستمزد

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

دكتر احمد عامریون، دكتر شهرام توفیقی، سمیه حاج حیدری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ بيمارستان‌ ها , ارزشيابي‌[2] , حقوق‌ و دستمزدها , کارکنان‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , نظام‌ پرداخت‌ ها , انگيزه‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نظام کارانه (آکورد)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی سراجی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق‌ و دستمزدها , کارانه‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , نظام‌ پرداخت‌ ها , صنايع الکترونيک

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسین خشنود

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق‌ و دستمزدها , حقوق‌ و دستمزدها , حقوق‌ و دستمزد ها , بازنشستگان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

صاحب بن عباد

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد محمدي اشتهاردي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , حقوق‌ و دستمزدها , جوانمردي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعیین اجرت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد رضا اکبري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اهل بيت ( ع ) , معلوميت اجرت , پاداش‌ , حقوق‌ و دستمزدها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهري ثقفي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق‌ و دستمزدها , مديريت‌ صنعتي‌ , مديريت‌ مشاغل‌ , کشور هاي‌ توسعه‌ يافته‌ , کار , روابط كار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نابرابری درآمدی در ایران

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حمیده ذاکر هنجنی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عدالت‌ اجتماعي‌ , حقوق‌ و دستمزدها , درآمد ها[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.