مرور اصطلاحنامه آب‌ شناسي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

آب‌‌سنجي‌

(فراداده‌ها)

آب‌‌نگاري‌

(فراداده‌ها)

ژئوهيدرولوژي‌

(فراداده‌ها)

کيفيت‌ آب‌

منابع‌ آب‌

مهندسي‌ آب‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 46
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد بيستوني، زينت السادات طباطبايي، سميراسادات طباطبايي، ارغوان سادات سمنگاني فرد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آب‌ شناسي‌ , آب‌‌ها , باران‌ , بارش‌ها , قرآن‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

زمينه هاي كاربرد سنجش از راه دور و GIS در مديريت منابع آب

استفاده از سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي در هيدرولوژي

[منبع الکترونیکی] : زمينه هاي كاربرد سنجش از راه دور و GIS در مديريت منابع آب

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

دكتر محمد مهدوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آب‌ شناسي‌ , کيفيت‌ آب‌ , منابع‌ آب‌ , مديريت‌ منابع‌ , سيستم اطلاعات جغرافيايي , مديريت دانش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

چرخه آب

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آب‌ شناسي‌ , جابجايي‌ آب‌ , شيمي‌ آب‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

 راه رفتن روی آتش

علم یا جادو

[منبع الکترونیکی] : راه رفتن روی آتش

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آب‌ شناسي‌ , درجه‌ حرارت‌ آب‌ , شيمي‌ آب‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

وجود آب و اهميت آن در طبيعت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آب‌ شناسي‌ , آلودگي‌ آب‌ , حفاظت‌ آب‌ ها , مهندسي‌ آب‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد سلطاني اصلي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

مديريت‌ صنعتي‌ , آب‌ شناسي‌ , آب‌‌‌‌رساني , مهندسي‌ آب‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسنعلي غيور، محمدرضا كاوياني، بهرام محسني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تجريش , تهران , آب‌ شناسي‌ , ارتفاعات‌[1] , بارش‌ها , برف‌ , دما , رودخانه‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عزت الله قنواتي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آب‌ شناسي‌ , جغرافياي‌ طبيعي‌ , ريخت‌ شناسي‌ زمين‌ , سيلاب‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلي صفرلويي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آب‌ شناسي‌ , بارش‌ها , جغرافيا , رودخانه‌ ها , ميدان‌ تغييرات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود روشني، علي عبدالهي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رشت , آب‌ شناسي‌ , باران‌ , سيلاب‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 46