مرور اصطلاحنامه برنامه‌ريزي‌ محيطي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

برنامه‌ريزي‌ حمل‌ و نقل‌

(فراداده‌ها)

برنامه‌ريزي‌ روستايي‌

(فراداده‌ها)

برنامه‌ريزي‌ شهري‌

(فراداده‌ها)

برنامه‌ريزي‌ منابع‌ طبيعي‌

(فراداده‌ها)

آمايش‌ سرزمين‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 16
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود برقعی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ , مديريت‌ , نظريه‌ هاي‌ مديريت‌ , آب‌‌هاي‌ سطحي‌ , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , برنامه‌ريزي‌ محيطي‌ , مديريت شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهرام نجف پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ محيط زيست‌ , برنامه‌ريزي‌ محيطي‌ , مديريت‌ بحران‌ , مناطق اقليمي , مديريت خطر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

با تأكيد بر عامل ميانجي اعتماد عمومي به سازمان هاي دولتي

نقش عوامل راهبردي محيطي در تبيين اعتماد سياسي

[منبع الکترونیکی] : با تأكيد بر عامل ميانجي اعتماد عمومي به سازمان هاي دولتي

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد خانباشي، شمس السادات زاهدي، سيد مهدي الواني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اداره‌ امور عمومي‌ , برنامه‌ريزي‌ محيطي‌ , ميزان‌ اعتماد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا حمیدی زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تعادل‌ سازماني‌ , برنامه‌ريزي‌ محيطي‌ , بهره وري‌ , ادراكات محيطي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مقصود بيات

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شيراز , كوار , برنامه‌ريزي‌ روستايي‌ , برنامه‌ريزي‌ محيطي‌ , جغرافياي‌ انساني‌ , عمران‌ روستايي‌ , توسعه‌يافتگي‌ , آناليز خوشه اي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهرام نجف پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ محيطي‌ , جغرافيا , مديريت‌ بحران‌ , مديريت‌ محيط زيست‌ , خطر پذيري , اقليم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي حاجي نژاد، مجتبي رفيعيان، حسين زماني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , برنامه‌ريزي‌ محيطي‌ , جغرافياي‌ انساني‌ , جغرافياي‌ شهري‌ , شهروندان‌ , رضايت مندي , ارتقاء كيفيت زندگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهران مقصودي، علي اكبر شمسي پور، فاطمه نوربخش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ محيطي‌ , جغرافياي‌ طبيعي‌ , ريخت‌ شناسي‌ زمين‌ , طبيعت‌ گردي‌ , سيستم اطلاعات جغرافيايي , ژئوتوريسم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهرا حجازي زاده، مهدي صداقت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آب و هوا شناسي‌ , برنامه‌ريزي‌ محيطي‌ , خاورميانه , گردباد , هواي سرد , مسير يابي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهلول عليجاني، محمود هوشيار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آب و هوا شناسي‌ , برنامه‌ريزي‌ محيطي‌ , جغرافياي‌ طبيعي‌ , دما , تغييرات‌ محيطي‌[1] , سرمازدگي , سرما

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 16