مرور اصطلاحنامه ريخت‌ شناسي‌ زمين‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

لغزش زمين

(فراداده‌ها)

هوا زدگي‌ +

(فراداده‌ها)

آب‌‌ها

ارتفاعات‌[1]

بادها

بارش‌ها

پوشش‌ گياهي‌

فرآيند هاي‌ دروني‌ زمين‌ +

فرورفتگي‌ هاي‌ زمين‌

يخچال‌ ها (جغرافيا)

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 187
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد محزون ، عبدالحسین حاجی زاده ، مسعود آقایی ، امید محمدی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ريخت‌ شناسي‌ زمين‌ , نقشه‌ برداري‌ , ژئومورفولوژی , تصاویر ماهواره ای

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعيد قطره ساماني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان چهارمحال وبختياري , بارش‌ها , خشکسالي‌ , ريخت‌ شناسي‌ زمين‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرج الله محمودی و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ريخت‌ شناسي‌ زمين‌ , حوضه آبخيز , هیدروگراف , کنگیر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهروز بهرام آبادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ريخت‌ شناسي‌ زمين‌ , صنايع‌ نظامي‌ , تجهيزات نظامي , پهنه بندي , مديريت نظامي , دشت مسیله

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

وضعیت شبه جزیره عربستان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جعفر سبحاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه شناسي , عربستان سعودي , جغرافياي‌ تاريخي‌ , جغرافياي‌ طبيعي‌ , ريخت‌ شناسي‌ زمين‌ , مکه‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

چين

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

چين , اوضاع‌ اجتماعي‌ , رسانه‌ هاي‌ گروهي‌ , جغرافياي‌ انساني‌ , جغرافياي‌ سياسي‌ , جغرافياي‌ طبيعي‌ , ريخت‌ شناسي‌ زمين‌ , اوضاع‌ اقتصادي‌ , حکومت‌ , اوضاع‌ فرهنگي‌ , روابط خارجي , کشور شناسي , مذاهب +

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عزت الله قنواتي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آب‌ شناسي‌ , جغرافياي‌ طبيعي‌ , ريخت‌ شناسي‌ زمين‌ , سيلاب‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرجان سمائي، غلام عباس اكبري، اسكندر زند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ريخت‌ شناسي‌ زمين‌ , کشاورزي‌ , ريخت شناسي , سويا , علف هاي هرز

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهران مقصودي، مريم جعفري اقدم، سجاد باقري سيدشكري، مسعود مينايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آبخيز‌ها , جغرافياي‌ طبيعي‌ , ريخت‌ شناسي‌ زمين‌ , سيستم اطلاعات جغرافيايي , تكتونيك , حوضه آبخيز , زاگرس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا حسين زاده، مهناز جهادي طرقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جغرافيا , جغرافياي‌ طبيعي‌ , ريخت‌ شناسي‌ زمين‌ , سيلاب‌ ها , جنگل‌ ها , مادرسو (رودخانه)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 187