مرور اصطلاحنامه فاضلاب‌ ها

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

پس‌آب‌هاي‌ صنعتي‌

(فراداده‌ها)

فاضلاب‌ هاي‌ سطحي‌

(فراداده‌ها)

فاضلاب‌ هاي‌ منازل‌

(فراداده‌ها)

تصفيه‌ فاضلاب‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 23
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد فهیمی نیا و دیگران

موضوعات :

قم , بيمارستان‌ها , فاضلاب‌ ها , صنعت‌ آب‌ و فاضلاب‌ , آلودگي‌ آب‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان تهران , تصفيه‌ فاضلاب‌ , زباله‌ ها , فاضلاب‌ ها , مديريت شهري , مديريت پسماند

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تهران روی فاضلاب

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شركت آب و فاضلاب 000

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان تهران , چاه فاضلاب , پس‌آب‌هاي‌ صنعتي‌ , فاضلاب‌ ها , فاضلاب‌ هاي‌ منازل‌ , مديريت‌ بحران‌ , مديريت شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نیما حیدرزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فاضلاب‌ ها , آلودگي‌ آب‌ , آلودگي‌ هوا , محيط زيست‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مراتب تصفيه , تصفيه‌ فاضلاب‌ , فاضلاب‌ ها , تصفيه آب

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

استاندارد خروجی فاضلاب ها

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فاضلاب‌ ها , فاضلاب‌ هاي‌ سطحي‌ , فاضلاب‌ هاي‌ منازل‌ , صنعت‌ آب‌ و فاضلاب‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بهداشت زباله و مواد زائد

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زباله‌ ها , فاضلاب‌ ها , بهداشت‌ , بيماري‌ها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد كارگر، سارا صادقي پور، حميده طباطبايي، رخشنده ناطق

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فاضلاب‌ ها , سلول , ويروس , ميكرب شناسي , انتروويروس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيدمهدي برقعي، اميرحسام حسني، رويا شريفي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فاضلاب‌ ها , صنايع‌ نساجي‌ , آكنه‌ (جوشهاي‌ غرور) , تصفيه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهران هودجي، مجيد افيوني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فاضلاب‌ ها , حفاظت‌ محيط زيست‌ , كادميوم , لجن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 23