مرور اصطلاحنامه آمار اقتصادي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

سرشماري‌ هاي‌ اقتصادي‌

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

درآمد خانوارهای شهری

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آمار اقتصادي‌ , درآمد ها[1] , آمار , خانوار شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس جامعي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سرشماري‌ جمعيت‌ , آمار اقتصادي‌ , اقتصاد سنجي‌ , سرشماري‌ هاي‌ اقتصادي‌ , آمار , داده‌ هاي‌ آماري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا اناری، فریدون رسته، شیرین جعفری، زهرا نجفی، فاطمه قاسمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استانداردها , آمار اقتصادي‌ , صندوق‌ بين‌ المللي‌ پول‌ , آمار , داده‌ هاي‌ آماري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مری جویس، جی استوارت؛ مترجمان: فریبا بنی هاشمی، محمدحسین امینی مصلح آبادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آمار اقتصادي‌ , آمار , جامعه‌ آماري‌[1] , داده‌ هاي‌ آماري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیروس حقایق

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , تصميم‌گيري‌ جمعي‌ , کار آيي‌ گروهي‌ , مديريت‌ گروهي‌ , آمار اقتصادي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباسعلی دریایی ... [و دیگران]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آمار اقتصادي‌ , تجزيه‌ و تحليل‌ مالي‌ , دارايي‌ هاي‌ سرمايه‌اي‌ , وضعيت‌ مالي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فريده باقري، خليل حيدري، حسين پيمان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ايران , فقر , روستا ها[1] , آمار اقتصادي‌ , اقتصاد سنجي‌ , شهر ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آمار اقتصادي‌ , اوضاع‌ اقتصادي‌ , ايران , برنامه‌هاي اقتصادي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

اخبار اقتصادی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا طهماسبی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آمار اقتصادي‌ , ارزشيابي‌ اقتصادي‌ , اوضاع‌ اقتصادي‌ , پيش‌بيني‌هاي‌ اقتصادي‌ , قدرت‌ اقتصادي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

نظام آمارهای مالی دولت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش ه‍ای‌ م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اسلام‍ی، دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آمار اقتصادي‌ , بودجه بندي‌ , درآمد ها[1] , ماليات‌ ها , هزينه‌ ها , دولت‌ , اختيارات‌ مالي‌ دولت‌ , توزيع‌ درآمدها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.