مرور اصطلاحنامه اعتبارات‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

اعتبارات‌ ارزي‌

(فراداده‌ها)

اعتبارات‌ بازرگاني‌

(فراداده‌ها)

اعتبارات‌ بانکي‌

(فراداده‌ها)

اعتبارات‌ خارجي‌

(فراداده‌ها)

اعتبارات‌ صادراتي‌

(فراداده‌ها)

اعتبارات‌ صنعتي‌

(فراداده‌ها)

اعتبارات‌ مصرفي‌

(فراداده‌ها)

اعتبارات‌ کشاورزي‌

(فراداده‌ها)

اسناد اعتباري‌

تامين‌ اعتبار

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 25

ضرورت کنترل اعتبارات طرحها

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌[2] , ارزيابي‌ طرح‌ها , اعتبارات‌ , فرم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابراهیم جمشیدزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عمران‌ شهري‌ , اعتبارات‌ , شهرداري‌ ها , ايران , مديريت شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعاون و نقش آن در توسعه ملی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابراهیم رزاقی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تعاون , اعتبارات‌ , شرکت‌هاي‌ تعاوني‌ , مقررات‌ اداري‌ , توسعه‌ ملي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نادر عطایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کارکنان‌ بخش‌ خصوصي‌ , اعتبارات‌ , بخش‌ خصوصي‌ , مقررات‌ گمرکي‌ , توسعه‌ پايدار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ مالي‌ , اعتبارات‌ , اعتبارات‌ ارزي‌ , سرمايه‌ گذاري‌ , صندوق ذخيره ارزي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عادل آذر، فاطمه قیطاسی، مسعود ربیعه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کارآفريني , اعتبارات‌ , صنعت‌ , دانشگاهها , طراحي‌ , کشاورزي‌ , صنايع کوچک , سرمايه فكري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علیرضا رجبی پورمیبدی، محمد لگزیان، جعفر فصاحت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعتبارات‌ , بانک‌ها , ديون‌ بانکي‌ , تحليل‌ داده‌ها[2] , مقياس‌ رتبه‌ بندي‌ , مشتريان , خطر پذيري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین زارعی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

گزارش‌ ها , اعتبارات‌ , حسابداري‌ , حسابرسان‌ , حسابرسي‌ , خصوصي‌ سازي‌ , مديريت‌ مالي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كيوان بهفر، محبوبه حسيني زارع

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مراکز بهداشتي‌ درماني‌ , اعتبارات‌ , بودجه بندي‌ , سرمايه‌[1] , سياست‌ هاي‌ مالي‌ [2] , مديريت‌ مالي‌ , مديريت راهبردي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اسماعيل علي اكبري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان ايلام , برنامه‌ريزي‌ , جغرافياي‌ اقتصادي‌ , جغرافياي‌ شهري‌ , شهرنشيني‌ , فضا سازي‌ , اعتبارات‌ , اقتصاد , سرمايه‌[1] , وام‌ بانکي‌ , دولت‌ , اشتغال

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 25