مرور اصطلاحنامه اقتصاد اجتماعي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

توسعه‌ اجتماعي‌

توسعه‌ اقتصادي‌[1]

جمعيت‌

زندگي‌ اقتصادي‌

جامعه‌ بدوي‌ +

جامعه‌ کشاورزي‌

جامعه‌ صنعتي‌

جامعه‌ فرا صنعتي‌

جامعه‌ فئودالي‌ +[2]

جامعه‌ سوسياليستي‌

جامعه‌ سرمايه‌ داري‌

جامعه‌ برده‌ داري‌

جامعه‌ سنتي‌ +

جامعه‌ معاصر

جامعه‌ نوين‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان