مرور اصطلاحنامه جامعه‌ سرمايه‌ داري‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

اقتصاد اجتماعي‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن صادقى و دیگران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه شناسي , جامعه‌ سرمايه‌ داري‌ , مارکسيسم‌[2] , نظام سرمايه داري , آزاد انديشي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

آمریکا

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کافکا؛ مترجم: بهرام مقدادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

داستان‌ , جامعه‌ سرمايه‌ داري‌ , امريكا , نظام سرمايه داري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پرویز پیران و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارتباطات , جامعه شناسي , سازمان‌ , مديريت‌ , گردهمايي‌ ها , جامعه‌ سرمايه‌ داري‌ , بنگاه هاي اقتصادي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هامبورگ مارس؛ مترجم: محمد راه رخشان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ سرمايه‌ داري‌ , انسان‌ , فناوري‌ , نظام سرمايه داري , طبيعت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمعی از مارکسیست توتوم؛ مترجم: مهرداد امامی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تركيه , جامعه‌ سرمايه‌ داري‌ , انقلاب‌هاي‌ بورژوازي‌ , نظام‌ سرمايه‌ داري‌ , حقوق كارگر , امپراتوري عثماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پرویز صداقت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تقاضا , جامعه‌ سرمايه‌ داري‌ , رشد اقتصادي‌ , واردات‌ , لمپنيسم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فیات فقط اتومبیل نمی سازد

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ب. صارمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ اقتصاد , جامعه‌ سرمايه‌ داري‌ , صنايع‌ ماشين‌ سازي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصطفی احمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انباشت سرمايه , بازده‌ سرمايه‌گذاري‌ , جامعه‌ سرمايه‌ داري‌ , دارايي‌ هاي‌ سرمايه‌اي‌ , کاهش‌ سرمايه‌ , نظام‌ سرمايه‌ داري‌ , نظريه‌ توزيع‌ , توزيع‌ درآمدها , سرمايه داران

منابع دیجیتالی :

مطالعه