مرور اصطلاحنامه اقتصاد توسعه‌

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مشاهده اخص

توسعه‌ ملي‌

سياست‌ توسعه‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 28

ایندیکیتورهای اقتصادی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انباشت سرمايه , اقتصاد , اقتصاد توسعه‌ , اشتغال

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فروغ‏ الصباح شجاع نورى، فرزانه شكرى

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تراکم‌ جمعيت‌ , جمعيت‌ شناسي‌ , اقتصاد توسعه‌ , برنامه‌ريزي‌ توسعه‌ , جمعيت‌ , توسعه‌ اجتماعي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نادر سالارزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد توسعه‌ , کشور هاي‌ در حال‌ توسعه‌ , دولت‌ , شرکت‌هاي‌ تعاوني‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کینگ شو سای

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد توسعه‌ , بخش‌ خصوصي‌ , بخش‌ دولتي‌ , چين

منابع دیجیتالی :

مطالعه

توسعه اقتصاد شهری در یک نشست

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضی عزتی، کمال اطهاری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عمران‌ شهري‌ , اقتصاد توسعه‌ , شهرداري‌ ها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین عظیمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصلاحات‌ اداري‌ , اقتصاد توسعه‌ , دولت‌ , ساختار حکومت‌ , توسعه‌ صنعتي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

برنامه ریزی توسعه

جنبه هایی از توسعه اقتصادی

[منبع الکترونیکی] : برنامه ریزی توسعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آرتور لوئیس؛ مترجم: محسن طلائی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد توسعه‌ , بخش‌ خصوصي‌ , برنامه‌ريزي‌ توسعه‌ , برنامه‌ريزي‌ توسعه‌ صنعتي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آزاده محمدزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد اسلامي , اصلاحات‌ اداري‌ , اقتصاد توسعه‌ , بانکداري‌ اسلامي‌ , مديريت اسلامي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا صالح پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد توسعه‌ , بانک‌ جهاني‌ , بازنشستگي‌ , كاهش فقر

منابع دیجیتالی :

مطالعه

جهاني شدن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهرام جلوداري ممقاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

توسعه ي اقتصادي , اقتصاد , اقتصاد توسعه‌ , نظريه‌ هاي‌ روابط بين‌ الملل‌ , جهاني شدن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 28