مرور اصطلاحنامه اقتصاد توسعه‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

توسعه‌ ملي‌

سياست‌ توسعه‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 28

ایندیکیتورهای اقتصادی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انباشت سرمايه , اقتصاد , اقتصاد توسعه‌ , اشتغال

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فروغ‏ الصباح شجاع نورى، فرزانه شكرى

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تراکم‌ جمعيت‌ , جمعيت‌ شناسي‌ , اقتصاد توسعه‌ , برنامه‌ريزي‌ توسعه‌ , جمعيت‌ , توسعه‌ اجتماعي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نادر سالارزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد توسعه‌ , کشور هاي‌ در حال‌ توسعه‌ , دولت‌ , شرکت‌هاي‌ تعاوني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کینگ شو سای

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد توسعه‌ , بخش‌ خصوصي‌ , بخش‌ دولتي‌ , چين

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

توسعه اقتصاد شهری در یک نشست

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضی عزتی، کمال اطهاری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عمران‌ شهري‌ , اقتصاد توسعه‌ , شهرداري‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین عظیمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصلاحات‌ اداري‌ , اقتصاد توسعه‌ , دولت‌ , ساختار حکومت‌ , توسعه‌ صنعتي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

برنامه ریزی توسعه

جنبه هایی از توسعه اقتصادی

[منبع الکترونیکی] : برنامه ریزی توسعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آرتور لوئیس؛ مترجم: محسن طلائی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد توسعه‌ , بخش‌ خصوصي‌ , برنامه‌ريزي‌ توسعه‌ , برنامه‌ريزي‌ توسعه‌ صنعتي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آزاده محمدزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد اسلامي , اصلاحات‌ اداري‌ , اقتصاد توسعه‌ , بانکداري‌ اسلامي‌ , مديريت اسلامي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا صالح پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد توسعه‌ , بانک‌ جهاني‌ , بازنشستگي‌ , كاهش فقر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

جهاني شدن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهرام جلوداري ممقاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

توسعه ي اقتصادي , اقتصاد , اقتصاد توسعه‌ , نظريه‌ هاي‌ روابط بين‌ الملل‌ , جهاني شدن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 28