مرور اصطلاحنامه اقتصاد صنعتي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

فناوري‌[1]

(فراداده‌ها)

استاندارد صنعتي‌

اعتبارات‌ صنعتي‌

پژوهش‌هاي‌ صنعتي‌

توسعه‌ صنعتي‌

توليد صنعتي‌

سياست‌ صنعتي‌

صنايع‌

فرآورده‌ هاي‌ صنعتي‌

کارخانه‌ ها

مديريت‌ صنعتي‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 17
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمال اکبرنژاد، جواد عظیمی، حیدر محمدزاده سالطه، علیرضا روشن ضمیر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فناوري‌ اطلاعات‌ , اقتصاد صنعتي‌ , خصوصي‌ سازي‌ , مالکيت‌ دولتي‌ , توسعه‌ فناوري‌ , اقتصاد دانايي‌محور , مديريت دانش , سرمايه فكري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امیر روحپرور و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نو گرايي‌ , برنامه‌ريزي‌ صنعتي‌ , اقتصاد صنعتي‌ , محيط زيست‌ , توسعه‌ صنعتي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

صادق واعظ زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کارآفريني , اقتصاد , اقتصاد صنعتي‌ , شرکت‌‌ها , صنعت‌ , دانشگاهها , فناوري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

یعقوب پورعباس

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيمه‌ بيکاري‌ , اقتصاد صنعتي‌ , بازار , اشتغال‌ , جبران‌ خسارت‌ (حقوق‌)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تنظيمات كمباين

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اراضي‌ کشاورزي‌ , اقتصاد صنعتي‌ , توسعه‌ کشاورزي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا عابدین مقانکی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد صنعتي‌ , راهبرد هاي‌ توسعه‌ , سياست‌ صنعتي‌ , طرح‌ هاي‌ صنعتي‌ , توسعه‌ صنعتي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد مولایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , اقتصاد صنعتي‌ , نوسازي‌ اقتصادي‌ , صنايع کوچک

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالرحیم‌ گواهی‌

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ معاصر ايران‌ , اقتصاد , اقتصاد صنعتي‌ , عوامل‌ اجتماعي‌ , عوامل‌ اقتصادي‌[1] , عوامل‌ ديني‌ , انقلاب اسلامي ايران

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر نوروزي، فرهاد شاه ميري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تركيه , اقتصاد صنعتي‌ , فناوري‌ , توسعه‌ فناوري‌ , سياست‌ گذاري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدباقر بهشتي، ناصر صنوبر، حسن فرزانه كجاباد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد صنعتي‌ , بررسي‌هاي‌ اقتصادي‌ , رقابت‌ اقتصادي‌ , صنعت‌ , بنگاه هاي اقتصادي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 17