مرور اصطلاحنامه مديريت‌ صنعتي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

برنامه‌ريزي‌ صنعتي‌

(فراداده‌ها)

مديريت‌ توليد

(فراداده‌ها)

مديريت‌ کارخانه‌

(فراداده‌ها)

نظارت‌

(فراداده‌ها)

اقتصاد صنعتي‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 45

بیماری های مدیریتی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید حمیدرضا عظیمی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

مديريت‌ صنعتي‌ , روان‌ شناسي‌ , بیماری مدیریتی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهروز دری، ساسان مظاهری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

هوش‌ مصنوعي‌ , ارزشيابي‌[2] , بهره وري‌ , مديريت‌ صنعتي‌ , توسعه‌ فناوري‌ , منطق فازي , مدل شبكه عصبي , پروژه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

سازمان سالم

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین بنی اسدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ , مديريت‌ , مديريت‌ صنعتي‌ , مديران , روش‌ شناسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

آموزش و كيفيت در سازمانها

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجيد تكيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سازمان‌ , مديريت‌ صنعتي‌ , مديريت کيفيت , آموزش , اثربخشي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ایرج رداد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , مديريت‌ توليد , مديريت‌ صنعتي‌ , فناوري‌ , مديريت تغيير , خدمات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فردین صادقی زنجانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازار يابي‌ , بازرگاني‌ خارجي‌ , مديريت‌ بازرگاني‌ , مديريت‌ صنعتي‌ , تجارت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

دكتر نسرين جزني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سازماندهي‌ , طبقه‌ بندي‌ مشاغل‌ , مديريت‌ مشاغل‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , صنايع‌ , مديريت‌ صنعتي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

يوسف بشرخواه، روح الله قرشي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سازمان‌ , مديريت‌ صنعتي‌ , آموزش الکترونيکي , صنايع کوچک

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عليرضا صابريان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ صنعتي‌ , صنعت‌ , نياز هاي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , مهارت‌ , مديران , ارتقاء كيفيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهروز دری، احسان حمزه ای

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تصميم‌گيري‌ , مديريت‌ صنعتي‌ , خطر پذيري , راهبرد‌ها , پروژه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 45