مرور اصطلاحنامه بانک‌هاي‌ اسلامي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

مهم فی العقود المالیة

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلی التسخیری

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رباي قرضي , اقتصاد اسلامي‌ , بانک‌هاي‌ اسلامي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود الأنصاری

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بانکداري‌ اسلامي‌ , بانک‌هاي‌ اسلامي‌ , توسعه‌ اجتماعي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مقام معظم رهبری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بانک‌هاي‌ اسلامي‌ , سخنراني‌ , سال 1384

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بانکداري‌ , بانک‌ها , بانک‌هاي‌ اسلامي‌ , سياست‌ هاي‌ پولي‌[1] , کشورهاي حوزه خليج فارس

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سامی ابراهیم سویلم ، محمد جواد توکلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد اسلامي‌ , بازرگانان‌ , بانکداري‌ اسلامي‌ , بانک‌هاي‌ اسلامي‌ , ربا , واسطه‌ گري‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیدحسین میرمعزی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد اسلامي‌ , بانک‌ها , بانک‌هاي‌ اسلامي‌ , اجاره‌ , نظام سرمايه داري

منابع دیجیتالی :

مطالعه