مرور اصطلاحنامه بانک‌هاي‌ دولتي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 20
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

معصومه حسین زاده شهری، مریم قدک فروشان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيمه‌ها , بانکداري‌ , بانک‌هاي‌ خصوصي‌ , بانک‌هاي‌ دولتي‌ , فناوري‌ , خطر پذيري , مديريت راهبردي , مديران , مديريت خطر , بانكداري‌ الكترونيكي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

معصومه حسین زاده شهری، مریم قدک فروشان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بانکداري‌ , بانک‌هاي‌ خصوصي‌ , بانک‌هاي‌ دولتي‌ , خطر پذيري , راهبرد‌ها , مديران , مديريت خطر , بانكداري‌ الكترونيكي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حیدر میرفخرالدینی، یاسر امیری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ صنعتي‌ , بانک‌هاي‌ دولتي‌ , خدمات , تجارت الکترونيکي , كارت امتيازي متوازن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد تشرفی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افزايش‌ قيمت‌ها , بانک‌ها , بانک‌هاي‌ دولتي‌ , بودجه بندي‌ , توليد نا خالص‌ ملي‌ , نقدينگي‌ , بازار‌هاي مالي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامرضا سلیمانی امیری، سمانه عباس زاده، راحله احدی دولت سرا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , بانکداري‌ , بانک‌هاي‌ خصوصي‌ , بانک‌هاي‌ دولتي‌ , مديريت‌ مالي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی میرنژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

يزد , تصميم‌گيري‌ , بانک‌هاي‌ دولتي‌ , اندازه‌گيري‌ , تحليل‌ داده‌ها[2] , مقياس‌ رتبه‌ بندي‌ , مديريت کيفيت , خدمات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جلیل دلخواه، اصغر مشبکی، حسن دانایی فرد، حمید خداداد حسینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , مديريت‌ بازرگاني‌ , بانکداري‌ , بانک‌هاي‌ خصوصي‌ , بانک‌هاي‌ دولتي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عادل آذر، زهرا علی پور درویشی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کارکنان‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , بانک‌هاي‌ دولتي‌ , فرهنگ سازماني , عدالت سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 بانك رفاه كارگران

طراحي مدل اندازه گيري و گزارش دهي سرمايه فكري

[منبع الکترونیکی] : بانك رفاه كارگران

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

لقمان رحمان پور ... [و دیگران]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ راهبردي‌ , بانک‌هاي‌ دولتي‌ , اتاق فکر , سرمايه فرهنگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد كهندل

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ , بانکداري‌ , بانکداري‌ اسلامي‌ , بانک‌ها , بانک‌هاي‌ دولتي‌ , خصوصي‌ سازي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 20