مرور اصطلاحنامه مديريت‌ محيط زيست‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

برنامه‌ريزي‌ محيطي‌

(فراداده‌ها)

حفاظت‌ محيط زيست‌

(فراداده‌ها)

کنترل‌ آلودگي‌

(فراداده‌ها)

فنون‌ حفاظت‌ منابع‌ طبيعي‌

قوانين‌ محيط زيست‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 29
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا ذاكريان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

استانداردها , مديريت‌ , محيط زيست‌ , مديريت‌ محيط زيست‌ , استاندارد بين المللي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مطالعه موردی: شهر جديد پرديس تهران

ارزيابی اثرات توسعه شهرهای جديد بر محيط زيست

[منبع الکترونیکی] : مطالعه موردی: شهر جديد پرديس تهران

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی جعفری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عمران‌ شهري‌ , تخريب‌ محيط زيست‌ , محيط زيست‌ , مديريت‌ محيط زيست‌ , پرديس (شهر)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امیر تائبی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آلودگي‌ خاک‌ , ترافيک‌ , آلودگي‌ , محيط زيست‌ , مديريت‌ محيط زيست‌ , سرب , كادميوم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منصور شاه ولی، مجید یوسفی نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ منابع‌ طبيعي‌ , فنون‌ حفاظت‌ منابع‌ طبيعي‌ , مديريت‌ محيط زيست‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

آلودگي هوا و پديده وارونگي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

محيط زيست‌ , آلودگي‌ , حفاظت‌ محيط زيست‌ , مديريت‌ محيط زيست‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهرام نجف پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ محيطي‌ , جغرافيا , مديريت‌ بحران‌ , مديريت‌ محيط زيست‌ , خطر پذيري , اقليم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيدعلي جوزي، مريم رضائيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بندرعباس , مميزي‌ , آلاينده‌ها , مديريت‌ محيط زيست‌ , شهرک‌هاي صنعتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيدمسعود منوري، عبدالرضا كرباسي، فرهام امين شرعي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حفاظت‌ محيط زيست‌ , مديريت‌ محيط زيست‌ , مكان يابي , مديريت پسماند , شهر جديد انديشه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فريده عتابي، سيدمحمود شريعت، سيدمسعود منوري، مجيد رضائي عارف

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قم , آلاينده‌ها , مديريت‌ محيط زيست‌ , كوره ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ , بازيافت‌ زباله‌ , زباله‌ ها , حفاظت‌ محيط زيست‌ , مديريت‌ محيط زيست‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 29