مرور اصطلاحنامه روان‌ شناسي‌ کودکان‌ استثنايي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

علل‌ عقب‌ ماندگي‌

کودکان‌ تيز هوش‌

کودکان‌ عقب‌ مانده‌

کودکان‌ کم‌ هوش‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

روانشناسی کودکان استثنایی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آموزش‌و پرورش‌ کودکان‌ استثنايي‌ , آموزش‌و پرورش‌ کودکان‌ استثنايي‌ , روان‌ شناسي‌ کودکان‌ استثنايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجید یوسفی لویه، آذر متین

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قصه‌ درماني‌ , روش‌ هاي‌ آموزش‌ و پرورش‌ استثنايي‌ , قصه‌ گويي‌ , آموزش‌ استثنايي‌ , آموزش‌و پرورش‌ کودکان‌ استثنايي‌ , اختلال‌هاي‌ يادگيري‌ + , روان‌ شناسي‌ کودکان‌ استثنايي‌ , ناتوانايي‌ هاي‌ يادگيري‌ + , راهبرد‌ها , داستان هاي كودكان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نرگس رازقی، باقر غباری بناب، محمدعلی مظاهری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اختلال‌هاي‌ رفتاري‌ , اختلال‌هاي‌ اضطرابي‌ , اختلال‌هاي‌ عاطفي‌ , اضطراب‌ , روان‌ شناسي‌ کودکان‌ استثنايي‌ , اضطراب‌ جدايي , دلبستگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

لی لی اشتری زاده، احمد علی پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دانش‌ آموزان‌ استثنايي‌ + , اختلال‌هاي‌ رفتاري‌ , آموزش‌ استثنايي‌ , روان‌ شناسي‌ کودکان‌ استثنايي‌ , راهبرد‌ها , نظارت دروني , كمبود توجه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد به پژوه، باقر غباري بناب، عباسعلي حسين خان زاده فيروزجاه، الهه حجازي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش‌ استثنايي‌ , دانش‌ آموزان‌ , دانش‌ آموزان‌ استثنايي‌ + , مدارس‌ استثنايي‌ , مهارت‌ , روان‌ شناسي‌ , روان‌ شناسي‌ کودکان‌ استثنايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرناز كشاورزي ارشدي، معصومه آزموده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

والدين‌ , بهزيستي‌ , روان‌ شناسي‌ , روان‌شناسي‌ شخصيت‌ , روان‌ شناسي‌ کاربردي‌ , روان‌ شناسي‌ کودکان‌ استثنايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هادی صمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

امور فطري , فطرت گرايشي دين گرايي انسان , زبان , تجربه گرايى , فلسفه‌ , آموزش‌ زبان‌ , آموزش‌ کودکان‌ معلول‌ , روان‌ شناسي‌ کودکان‌ استثنايي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: رزاق صحبت زاده؛ نویسنده همکار: جواد اژه اي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش‌ تيزهوشان‌ , روان‌ شناسي‌ , روان‌ شناسي‌ کودکان‌ استثنايي‌ , کودکان‌ تيز هوش‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.