مرور اصطلاحنامه کار گروهي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

تعارض‌ بين‌ گروه‌ها

شبکه‌ هاي‌ ارتباطي‌

کارآيي‌ گروهي‌

مشکلات‌ ارتباطي‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 23

افكار نويسي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي رضائي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سازمان‌ , مديريت‌ , تکنيک‌ , کار گروهي‌ , طوفان فكري , افكارنويسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

حل تضاد در گروههای کاری

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

داریوش زاهدان نوبندگان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سازمان‌ , مديريت‌ , کار گروهي‌ , مديريت تضاد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اردشیر رضایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سازمان‌ , شيوه‌ هاي‌ رهبري‌ , مديريت‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , بهره وري‌ , کار گروهي‌ , توانمندسازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فرایند تیم سازی در سازمانها

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

لقمان رحمان پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سازمان‌ , کار آيي‌ گروهي‌ , مديريت‌ , بهره وري‌ , کار گروهي‌ , کار تیمی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی علی پناهی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سازمان‌ , کار آيي‌ گروهي‌ , مديريت‌ , کار گروهي‌ , کار تیمی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا كرامتي، محمود قرباني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تصميم‌گيري‌ جمعي‌ , سازمان‌ , مديريت‌ , بهره وري‌ , کار گروهي‌ , نظام مشاركت , کار تیمی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تيم هاي خود راهبر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن عطاران، تاي ت. كوين؛ مترجم: رزا احمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سازماندهي‌ , مديريت‌ , نيروي‌ انساني‌ , کار گروهي‌ , سرمايه هاي انساني , ساختار سازماني , کار تیمی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضی حبیبی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌[2] , مديريت‌ , بهره وري‌ , مديريت‌ توليد , کار گروهي‌ , ارتقاء كيفيت , کار تیمی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تصميم‌گيري‌ جمعي‌ , سازمان‌ , مديريت‌ , کار گروهي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اداره كار و امور اجتماعي 000

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اعمال نيك , حقوق‌ کار , قانون‌ کار , کار گروهي‌ , ايران , کار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 23