مرور اصطلاحنامه اقتصاد کلاسيک

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
مبادی و سیر تحول نظریه اقتصادی

فلسفه و اقتصاد

[منبع الکترونیکی] : مبادی و سیر تحول نظریه اقتصادی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پیرو مینی؛ مترجمان: مرتضی نصرت، حسین راغفر؛ ویراستار: حسین معصومی همدانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اقتصاد , نظريه‌ هاي‌ اقتصادي‌ , فلسفه‌ , مکتب‌ هاي‌ فلسفي‌ غرب‌ , اقتصاد کلاسيک

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بورس اوراق بهادار

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سرمايه‌ گذاري‌ , سياست‌ هاي‌ مالي‌ [2] , اقتصاد کلاسيک , بازار‌هاي مالي , بهابازار , اوراق بهادار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

توسعه اقتصادی چیست؟

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

میلاد بوستانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد بازرگاني‌ , بخش‌ خصوصي‌ , اقتصاد کلاسيک , توسعه‌ اقتصادي‌[1]

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

موسوی،ضیا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ماليات‌ ها , اقتصاد کلاسيک , کشورها , مشروبات الکلي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس شاكري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد کلان‌ , پول‌ , تاريخ‌ اقتصاد , نظريه‌ هاي‌ اقتصادي‌ , اقتصاد کلاسيک , اقتصاد کلاسيک نو

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي حسين صمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مسئوليت کيفري در مکتب کلاسيک حقوق جزا , رشد اقتصادي‌ , نظريه‌ هاي‌ اقتصادي‌ , حق‌ مالکيت‌ , اقتصاد کلاسيک

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي اصغر هادوي نيا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد اسلامي‌ , نظام‌ هاي‌ اقتصادي‌ , نظريه‌ هاي‌ اقتصادي‌ , اقتصاد کلاسيک

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي اصغر هادوي نيا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جهان بيني ديني , علم اقتصاد , مکتب اقتصاد اسلامي , اقتصاد اسلامي‌ , نظام‌ هاي‌ اقتصادي‌ , نظريه‌ هاي‌ اقتصادي‌ , اقتصاد کلاسيک

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.