مرور اصطلاحنامه جامعه‌شناسي‌ شناخت‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

جامعه‌ شناسي‌ هنر

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 20

خرد و انقلاب

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هربرت مارکوزه؛ مترجم: محسن ثلاثی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

فلسفه غرب , فلسفه هگل , مکتب‌ هاي‌ فلسفي‌ غرب‌ , جامعه‌شناسي‌ شناخت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

جامعه شناسی هنر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه شناسي , جامعه‌ شناسي‌ هنر , هنر[2] , جامعه‌شناسي‌ شناخت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

گذري بر جامعه شناسي شناخت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضي رضوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

جامعه‌ , جامعه‌ مدني‌ , روان‌ شناسي‌ , جامعه‌شناسي‌ شناخت‌ , خاورميانه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن نصري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خود سازي , جامعه‌ شناسي‌ حقوقي‌ , زنان‌ , مشارکت‌ اجتماعي‌ , مشارکت‌ سياسي‌ , حقوق‌ زنان‌ , فرهنگ‌ , جامعه‌شناسي‌ شناخت‌ , توسعه‌ فرهنگي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 ایران

چالش های نظری ایدئولوژی های سیاسی

[منبع الکترونیکی] : ایران

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فردین قریشی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جزميت‌ , جامعه‌شناسي‌ شناخت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی کرمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه شناسي , قابليت‌ هاي‌ جامعه‌ , جامعه‌شناسي‌ شناخت‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

 شاخص های معرفت شناختی و پاسخ های جایگزین

روش شناسی علوم اجتماعی اسلامی

[منبع الکترونیکی] : شاخص های معرفت شناختی و پاسخ های جایگزین

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد عبداللاوی؛ مترجم: اسماعیل اسفندیاری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

واقع‌ گرايي‌ , خرد گرايي‌ , علوم‌ اجتماعي‌ , اجتهاد , تشيع‌ , اسلام , جامعه‌شناسي‌ شناخت‌ , کشورهاي غربي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالرضا علیزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايدئولوژي , نخبگان‌ , شناخت‌ شناسي‌ , جامعه‌ شناسي‌ فرهنگي‌ , پديدارشناسي‌ , شناخت‌ , جامعه‌شناسي‌ شناخت‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اعظم راودراد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌شناسي‌ شناخت‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

مفهوم خدا در کنش اجتماعی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالله گیویان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ شناسي‌ دين‌ , رفتار اجتماعي‌ , خداشناسي‌ , جامعه‌شناسي‌ شناخت‌ , ص‍ور ب‍ن‍ي‍ان‍ي‌ ح‍ي‍ات‌ دي‍ن‍ي‌(کتاب)

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 20