مرور اصطلاحنامه دخانيات

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

تنباکو

(فراداده‌ها)

توتون

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

راهکار های ترک سیگار

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نصیر دهقان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اعتياد به‌ سيگار , دخانيات , ترک اعتياد

منابع دیجیتالی :

مطالعه

راهنمای آموزش ترک سیگار

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نصیر دهقان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اعتياد , دخانيات , سيگار , ترک اعتياد , ترك سيگار

منابع دیجیتالی :

مطالعه

سيگار پديده مرگبار عصر ما

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر مكارم شيرازي؛ گردآورنده: ابوالقاسم عليان نژادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اعتياد به‌ سيگار , احکام‌ شرعي‌ , دخانيات , سيگار

منابع دیجیتالی :

مطالعه

رابطه سيگار و بيماري ها

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعتياد به‌ سيگار , شيوع‌ بيماري‌ ها , دخانيات

منابع دیجیتالی :

مطالعه

امر به معروف و نهی از منكر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

احكام شرعي , استفتاء , امر به معروف و نهي از منكر , سن بلوغ , دخانيات

منابع دیجیتالی :

مطالعه

حرمة الغلیان فی شهر رمضان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

الشیخ محمد ابراهیم بن محمد حسن الکرباسی

زبان :

عربی

نوع منبع :

نسخه خطی

موضوعات :

ماه رمضان , فقه‌ , دخانيات

منابع دیجیتالی :

مطالعه

راهکارهای ترک سیگار

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نصیر دهقان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اعتياد به‌ سيگار , دخانيات , ترک اعتياد

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سوري مقدم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استعمال سيگار , اعتماد به نفس , زنان‌ , آسيب‌شناسي‌ , دخانيات , سيگار

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی اکبر ذاکری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعتكاف , خراج , تاريخ‌ ايران‌ , صفويان‌ , تبليغات‌ مذهبي‌ + , گفتگوي‌ بين‌ اديان‌ , دخانيات , گفتمان

منابع دیجیتالی :

مطالعه