مرور اصطلاحنامه روابط عمومي‌ ها

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

مقدمه ای بر روابط عمومی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهرا کاظم پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

روابط عمومي‌ ها , علوم اجتماعی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

دایره المعارف روابط عمومی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رابرت ال. هیث؛ مترجم: مهدی باقریان، عزیز معصومی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

دايرة المعارف‌ ها , روابط عمومي‌ ها

مديريت روابط عمومي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سايت جامع مديريت مديريار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

مديريت‌ , الگوها , روابط عمومي‌ ها , راهبرد‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

روابط عمومی بحران

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعید نجفی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ , شهرداري‌ ها , مديريت‌ بحران‌ , روابط عمومي‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين غزالي اصفهاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اصطلاحات‌ , دايرة المعارف‌ ها , واژه‌ نامه‌ ها , افکار عمومي‌ , تاريخ‌ ارتباطات‌ , روابط عمومي‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

إعلام و التقریب

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد علی آذرشب

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جهان‌ اسلام‌ , وحدت‌ اسلامي‌ , روابط عمومي‌ ها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مقام معظم رهبری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

سياست‌ اطلاع‌ رساني‌ , گردهمايي‌ ها , روابط عمومي‌ ها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خدمات‌ اطلاع‌ رساني‌ , نظام‌ هاي‌ اطلاع‌ رساني‌ , روابط عمومي‌ ها

منابع دیجیتالی :

مطالعه