مرور اصطلاحنامه جوهر

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

جسم

(فراداده‌ها)

جواهر ابداعي

(فراداده‌ها)

جواهر اولي

(فراداده‌ها)

جواهر پنجگانه

(فراداده‌ها)

جواهر ثالثه

(فراداده‌ها)

جواهر ثانيه

(فراداده‌ها)

جواهر حاله

(فراداده‌ها)

جواهر داني

(فراداده‌ها)

جواهر غير حاله

(فراداده‌ها)

جواهر غير متناهي

(فراداده‌ها)

جواهر مدرك

(فراداده‌ها)

جوهر بالذات

(فراداده‌ها)

جوهر بالفعل

(فراداده‌ها)

جوهر بالقوه

(فراداده‌ها)

جوهر بسيط

(فراداده‌ها)

جوهر ثابت

(فراداده‌ها)

جوهر جسماني

(فراداده‌ها)

جوهر حاس

(فراداده‌ها)

جوهر خارجي

(فراداده‌ها)

جوهر ذهني

(فراداده‌ها)

جوهر ذي وضع

(فراداده‌ها)

جوهر سرمدي

(فراداده‌ها)

جوهر سماوي

(فراداده‌ها)

جوهر سيال

(فراداده‌ها)

جوهر شخصي

(فراداده‌ها)

جوهر عاقل

(فراداده‌ها)

جوهر عالي

(فراداده‌ها)

جوهر علت

(فراداده‌ها)

جوهر غير جسماني

(فراداده‌ها)

جوهر غير ذي وضع

(فراداده‌ها)

جوهر غير محض

(فراداده‌ها)

جوهر كامل

(فراداده‌ها)

جوهر كلي

(فراداده‌ها)

جوهر مادي

(فراداده‌ها)

جوهر متحصل

(فراداده‌ها)

جوهر مجرد

(فراداده‌ها)

جوهر محسوس

(فراداده‌ها)

جوهر محض

(فراداده‌ها)

جوهر مركب

(فراداده‌ها)

جوهر مطلق

(فراداده‌ها)

جوهر معقول

(فراداده‌ها)

جوهر معلول

(فراداده‌ها)

جوهر منفعل عقلي

(فراداده‌ها)

جوهر نامي

(فراداده‌ها)

جوهر واحد

(فراداده‌ها)

جوهر واحد متصل

(فراداده‌ها)

صورت

(فراداده‌ها)

عرض

تعريف جوهر

وجود جوهر

اقسام جوهر

مقوم جوهر

جنسيت جوهر

فصول جواهر

جزء جوهر

انواع جوهر

مناط جوهريت

انقلاب جوهر

وحدت جوهر

منوع جوهر

سطح جوهري

اشخاص جوهري

اثبات مقوله جوهر

احكام جواهر

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

فی أقسام الجوهر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالجبار الرفاعی

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقسام جوهر , جوهر , عرض

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

گیزو ارنست ولف

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقسام جوهر , جوهر

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيداحمد حسيني، محمد سعيدي مهر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جوهر , حمل مواطات , صفات اصلي , عرض , ذات گرايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی اصغر زکوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جوهر , روش هاي شناخت , خداشناسي فطري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

درباره اتحاد عالم با معلوم

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر عرب مؤمني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اتحاد عالم و معلوم , امتناع , تجسم اعمال , جوهر , علم بالذات , علم بالغير ( غير مستقل ) , معاد جسماني , معلوم بالذات , واسطه در ثبوت , واسطه در عروض , عرض

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: اسحاق طاهري سرتشنيزي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جوهر , ذات , طبيعت , فلسفه اسلامي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: رضا اكبريان؛ نویسنده همکار: سيداحمد حسيني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جوهر , فلسفه اسلامي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسندگان: احمدحسين شريفي, محمدتقي يوسفي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جوهر , حركات عرضي ( غير طولي ) , حركت جوهري , فلسفه اسلامي , مقوله حركت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.