مرور اصطلاحنامه شعر

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

استقراي شعري

(فراداده‌ها)

تمثيل شعري

(فراداده‌ها)

شعر تام

(فراداده‌ها)

شعر حسرت

(فراداده‌ها)

شعر حماسي

(فراداده‌ها)

شعر عاشقانه

(فراداده‌ها)

شعر عروضي

(فراداده‌ها)

شعر مدحي

(فراداده‌ها)

شعر مقفي

(فراداده‌ها)

شعر منثور

(فراداده‌ها)

شعر موزون

(فراداده‌ها)

شعر نكوهشي

(فراداده‌ها)

غزل

(فراداده‌ها)

قياس شعري

(فراداده‌ها)

صورت شعر

محاكات

قافيه

وزن

ماده شعر

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 66

فن شعر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ارسطو؛ مترجم: عبدالحسین زرین کوب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

شعر , شعر حماسي , تراژدي‌ , شعر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

سياست ادبيات

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ژاك رانسير؛ مترجم: امير احمدي آريان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شعر , ادبيات‌ , نظريه‌ هاي‌ ادبي‌ , نقد ادبي‌ , سياست‌ , بينامتنيت , پسامدرنيستي , نوشتار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا ترکی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شعر , غزل , ادبيات‌ فارسي‌ , تحليل‌ ادبي‌ , نقد ادبي‌ , هفت ديوان محتشم كاشاني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدجواد عظیمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شعر , شعر عروضي , زبان‌ شناسي‌ , مصوت‌ , هماهنگي‌ مصوت‌ ها , ادبيات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ادبيات

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا روشن زاده؛ نویسندگان همکار: مسعود پور رستم؛ مهدي غروري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

شعر , داستان‌ , متون‌ ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه رستمیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شعر , شعر منثور

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

حکیم ابولقاسم فردوسی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زندگي اجتماعي , شعر , ادبيات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

قیامت و نامه عمل

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شعر , معاد[2]

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شكایت قرآن به خداوند

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اشرف الدين حسيني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شعر , قرآن كريم , شعر عرفاني‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

مجموعة شعریة

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

عربی

نوع منبع :

نسخه خطی

موضوعات :

شعر , کتاب‌ هاي‌ خطي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 66