دیوان شمس نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دیوان شمس - نسخه متنی

مولانا جلال الدین محمد بلخی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ترجيعات

چهلم

 • هله نوش كن شرابي، شده آتشى به تيزى
  قدح و مى گزيده، ز كف خدا رسيده
  و اگر كشى تو گردن، ز مى و شراب خوردن
  بربود جام مهرش، چو تو صد هزار سركش
  شه خوش عذار را بين، كه گرفت باده بخشى
  چو ز خود برفت ساقي، بدهد قدح گزافى
  ز مى خداى يابى تف و آتش جوانى
  بستان قدح، نظر كن به صفا و گوهر او
  بدرون صبر آمد فرج، و ره گشايش
  بهلم سخن فزايي، بهلم حدي خايى
  ترجيع كن بسازش، چو عروس نو، جهازى
  عدم و وجود را حق به عطا همي نوازد
  هله اى غريب نادر، تو درين ديار چوني؟
  ز فراق، شهرياري، تو چگونه مي گذارى
  به تو آفتاب گويد كه درآتشيم بي تو
  چو توى حيات جانها، ز چه بند صورتستي؟
  توى جان هر عروسي، توى سور هردو عالم
  نه تو يوسفى به عالم؟ بشنو يكى سالم
  هله آسمان عزت، تو چرا كبود پوشي؟ پدرت ز جنت آمد، ز بلاى گندمى دو
  پدرت ز جنت آمد، ز بلاى گندمى دو • سوى من بيا و بستان بدو دست، تا نريزى
  چو خوري، چنان بيفتى كه به حشر بر نخيزى
  دهمت به قهر خوردن، تو ز من كجا گريزي؟
  بستان قدح، نظر كن، كه تو با كى مي ستيزى
  سر زلف يار را بين، كه گرفت مشك بيزى
  چو ز خود برفت مطرب، بزند ره حجازى
  هنر و وفا نيابى ز حرارت غريزى
  نه ز شيره است اين مى به خدا، و نى مويزى
  بدرون خوارى آمد شرف و كش و عزيزى
  تو بگو كه خوش ادايي، عجبي، غريب چيزى
  كه عروس مي بنالد بر تو ز بي جهيزى
  پدرت اگر ندارد ملكت جهاز سازد
  هله اى نديم دولت، تو درين خمار چوني؟
  هله اى گل سعادت، به ميان خار چوني؟
  به تو باغ و راغ گويد كه تو اى بهار چوني؟
  چو توى قرار دلها، هله، بي قرار چوني؟
  خردم بماند خيره، كه تو سوگوار چوني؟
  كه ميان چاه و زندان، تو باختيار چوني؟
  هله آفتاب رفعت، تو درين دوار چوني؟ چو هواى جنتستت، تو هريسه خوار چوني؟
  چو هواى جنتستت، تو هريسه خوار چوني؟
/ 3704