به خاطر من - مثل هیچ کس (مجموعه شعر) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مثل هیچ کس (مجموعه شعر) - نسخه متنی

مریم حیدرزاده

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


به خاطر من

آخر يه روز دق ميكنم فقط به خاطر تو

دنيا رو عاشق ميكنم فقط به خاطر تو

شب به بيابون مي زنم فقط به خاطر تو

رو دست مجنون مي زنم فقط به خاطر تو

تو نمي خواي بياي پيشم فقط به خاطر من

من ولي سرزنش مي شم فقط به خاطر تو

عشق تو پنهون ميكني فقط به خاطر من

من دلم و خون مي كنم فقط به خاطر تو

از دور تماشا ميكني فقط به خاطر من

من دل و رسوا ميكنم فقط به خاطر تو

از خوبيات كم ميكني فقط به خاطر من

رشته رو محكم مي كنم فقط به خاطر تو

تو خودت رو گم ميكني فقط به خاطر من

من خودم رو گم ميكنم فقط به خاطر تو

شعله رو خاموش ميكني فقط به خاطر من

شب رو فراموش ميكنم فقط به خاطر تو

تو خنده هات غم ميزني فقط به خاطر من

دنيا رو بر هم ميزنم فقط به خاطر تو

يه روز مي شم بي آبرو فقط به خاطر تو

قربوني يه جست و جو فقط به خاطر تو

تو ام يه روز مي ري سفر فقط به خاطر من

خيره مي شن چشام به در فقط به خاطر تو

به من تو ميگي ديوونه فقط به خاطر من

جملت به يادم مي مونه فقط به خاطر تو

تو من و بيرون ميكني فقط به خاطر من

قلبم رو ويرون ميكنم فقط به خاطر تو

ميگي از سنگ دلت فقط به خاطر من

يه عمره كه تنگه دلم فقط به خاطر تو

تو گفتي عاشقي بسه فقط به خاطر من

دنيا واسم يه قفسه فقط به خاطر تو

مي ري سراغ زندگيت فقط به خاطر من

من مي سوزم تو تشنگيت فقط به خاطر تو

تو ميگي عشق يه عادته فقط به خاطر من

دلم پر شكايته فقط به خاطر تو

ميگيري از من فاصله فقط به خاطر من

دست ميكشن از هر گله فقط به خاطر تو

توميگي از اينجا برو فقط به خاطر من

رفتم به احترام تو فقط به خاطر تو

رد ميشي از مقابلم فقط به خاطر من

مونده سر قرار دلم فقط به خاطر تو

ناز ميكني براي من قفط به خاطر من

من ميشينم به پاي تو فقط به خاطر تو

نيستي كنار پنجره فقط به خاطر من

دل نمي تونه بگذره فقط به خاطر تو

تو من رو يادت نمياد فقط به خاطر من

دلم كسي رو نمي خواد فقط به خاطر تو

مي گذري از گذشته ها فقط به خاطر من

مي رم توي نوشته ها فقط به خاطر تو

تو منو تنها مي ذاري فقط به خاطر من

من خودم رو جا ميذارم فقط به خاطر تو

دل رو گذاشتي بي جواب فقط به خاطر من

يه عمر ميكشم عذاب فقط به خاطر تو

دلت شكسته مي دونم فقط به خاطر من

منم يه خسته مي دوني فقط به خاطر تو

آخر ازم جدا شدي فقط به خاطر من

من مشغول دعا شدم فقط به خاطر تو

/ 19