ديه قطع بيضه - دیه، یا، مجازات مالی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دیه، یا، مجازات مالی - نسخه متنی

فاضل صالحی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

ديه قطع بيضه

قطع و بريدن دو بيضه انسان با هم ديه كامل دارد; يعنى, كسى بيضه شخصى را با چاقو ببرد و يا بر اثر تصادف قطع شود و هر دو بيضه با هم قطع شود, بايد ديه كامل پرداخت شود. اما اگر تنها بيضه طرف چپ قطع شود كه از نظر پزشكى نيز اهميت زيادى دارد, دو ثلث ديه انسان بايد پرداخت شود, اما اگر بيضه سمت راست باشد, يك ثلث ديه يعنى يك سوم ديه كامل انسان پرداخت مى شود. البته اين فرق كه در ديه بيضه مشاهده مى شود, از نظر پزشكى هم اين دو با هم فرق دارند و فرقى بين پير و جوان و كودك و بزرگ و عنين نيست و سالم و غيرسالم فرقى ندارند; اگر بر اثر ضربه بيضه ها ورم كند, بايد چهارصد دينار كه برابر با چهار هزار درهم است بپردازد و اگر تورم بيضه مانع راه رفتن باشد, ديه آن هشتصد دينار طلا است .

آيا منظور از ورم كردن بيضه اين است كه فتق پيدا كند يا اينكه خود بيضه ورم نمايد؟ ظاهراً در تحرير الوسيله هم كه ورم بيضه مطرح شده, ظاهراً مقصود از آن فتق نيست, چون فتق بيضه به اين صورت است كه مقدارى ازپوست درونى شكم پاره شود و روده به كنار بيضه برسد و موجب فتق گردد و اما ورم بيضه اين گونه نيست و ظاهراً مراد از ورم بيضه فتق بيضه نيست, بلكه مقصود همان تورم بيضه بر اثر ضربه است .

ظ) ديه پا

1) قطع هر دو پا, كه حد آن از مفصل ساق است, ديه كامل دارد (در مرد هزار دينار و در زن پانصد دينار) .

2) ديه هر يك از پاها نصف آن است .

3) اگر كسى علاوه بر قطع پا از مفصل, مقدارى از ساق پا را هم قطع كند, بايد به همان اندازه از ديه ساق حساب كرده و بپردازد (يعنى ساق بدون مفصل مچ پا نصف ديه كامل دارد, در اينجا بايد به همان مقدار كه قطع شده حساب و ديه آن را علاوه بر ديه پا بدهد) .

4) قطع پا از زانو به پايين, نصف ديه است, خواه مچ داشته باشد يا نه و قطع پا از ران نصف ديه است, خواه ساق داشته باشد يا نه .

5) قطع پاى زايد (غير ازپاى اصلى) ارش دارد كه حاكم تعيين مى كند .

6) اگر كسى پاى اصلى و زايد, هر دو را قطع كند, علاوه بر ديه براى زايد بايد ارش بپردازد .

7) ديه فلج كردن پا دو ثلث ديه همان پاست و در صورتى كه فلج باشد, قطع پاى فلج يك ثلث ديه همان پاست(1) .

/ 141