مرور اصطلاحنامه استان آذربايجان شرقي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

آذرشهر

(فراداده‌ها)

اسكو

(فراداده‌ها)

اهر

(فراداده‌ها)

ايلخچي

(فراداده‌ها)

باسمنج

(فراداده‌ها)

بستان آباد

(فراداده‌ها)

بناب

(فراداده‌ها)

تبريز

(فراداده‌ها)

تركمانچاي

(فراداده‌ها)

تسوج

(فراداده‌ها)

جلفا ( ايران )

(فراداده‌ها)

خامنه

(فراداده‌ها)

خدا آفرين

(فراداده‌ها)

خسروشهر

(فراداده‌ها)

خلجان

(فراداده‌ها)

خواجه

(فراداده‌ها)

زرنق

(فراداده‌ها)

زنوز

(فراداده‌ها)

سراب

(فراداده‌ها)

سراسكند

(فراداده‌ها)

سردرود

(فراداده‌ها)

سياه چمن

(فراداده‌ها)

سيس

(فراداده‌ها)

شبستر

(فراداده‌ها)

شرفخانه

(فراداده‌ها)

شند آباد

(فراداده‌ها)

صوفيان

(فراداده‌ها)

عجب شير

(فراداده‌ها)

علمدار خروانق

(فراداده‌ها)

قره آغاج

(فراداده‌ها)

كشكسراي

(فراداده‌ها)

كليبر

(فراداده‌ها)

گاوگان

(فراداده‌ها)

ليقوان

(فراداده‌ها)

مراغه

(فراداده‌ها)

مرند

(فراداده‌ها)

ملك كندي

(فراداده‌ها)

ملكان

(فراداده‌ها)

ممقان

(فراداده‌ها)

مهربان

(فراداده‌ها)

ميانه

(فراداده‌ها)

نظر كهريزي

(فراداده‌ها)

هاديشهر

(فراداده‌ها)

هريس

(فراداده‌ها)

هشترود

(فراداده‌ها)

هوراند

(فراداده‌ها)

وايقان

(فراداده‌ها)

ورزقان

(فراداده‌ها)

ياخچي

(فراداده‌ها)

يامچي

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 73
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی یزدانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

استان آذربايجان شرقي , سفرنامه‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

استان آذربايجان شرقي , آموزش‌ متوسطه‌ , کتاب‌ هاي‌ درسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اردبيل , استان آذربايجان شرقي , استان آذربايجان غربي , زنجان , جغرافياي‌ تاريخي‌ , ايران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رسول قرباني، محمدرضا پورمحمدي، مجيد بهشتي روي

موضوعات :

استان آذربايجان شرقي , فضاي‌ سبز , مدل گرانز

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كرامت اله زيادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان آذربايجان شرقي , توسعه يافتگي , توسعه‌ نيروي‌ انساني‌ , توسعه انساني , الگوي توسعه مركز- پيرامون

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سليمان ايران زاده، اصغر آذركسب، داود باقري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان آذربايجان شرقي , استان اصفهان , توسعه يافتگي , مديران , هوش هيجاني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سلیمان ایران زاده، داود باقري، اصغر آذرکسب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان آذربايجان شرقي , کارکنان‌ , دانشگاه‌ هاي‌ آزاد + , ارزیابی عملکرد سازمانی , مدل درخت ارزیابی فازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حبیب اله آخوندي بناب و دیگران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان آذربايجان شرقي , کنترل , کارکنان‌ , نظارت‌[1] , دانشگاه‌ هاي‌ آزاد + , انگيزش‌[1] , مديران , کار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سليمان ايران زاده، صادق بابائي هروي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان آذربايجان شرقي , شركت گاز , توانمندسازي , روش TOPSIS

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعيد نجار پور استادي، هادي اسمخاني اكبري نژاد، شعله ليوارجاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان آذربايجان شرقي , کارکنان‌ , شرکت‌هاي‌ سهامي‌ خاص‌ , روان‌شناسي‌ شخصيت‌ , شخصيت‌ , رضايت مندي , مشاغل

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 73