مرور اصطلاحنامه مسکن‌[1]

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

آپارتمان‌‌ها

(فراداده‌ها)

برج‌ها

(فراداده‌ها)

خانه‌ هاي‌ شخصي‌ +

(فراداده‌ها)

خوابگاه‌ ها

(فراداده‌ها)

زاغه‌ ها

(فراداده‌ها)

مجموعه‌ هاي‌ مسکوني‌

(فراداده‌ها)

مسکن‌ اجاره‌اي‌ +

(فراداده‌ها)

مسکن‌ سازماني‌

(فراداده‌ها)

مسکن‌ شخصي‌

(فراداده‌ها)

مسکن‌ وقفي‌

(فراداده‌ها)

هزينه‌ مسکن‌

(فراداده‌ها)

ويلا ها

(فراداده‌ها)

اسکان‌ جمعيت‌

حاشيه‌ نشيني‌

خانه‌ سازي‌

کيفيت‌ مسکن‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 38
 ویژگیهای مسکن از منظر اسلام (1)

مسکن اسلامی

[منبع الکترونیکی] : ویژگیهای مسکن از منظر اسلام (1)

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدمهدی فجری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آداب خانه , خانه , خانه‌ سازي‌ , مسکن‌[1] , نياز هاي‌ انساني‌ , معماري‌ اسلامي‌ , فرهنگ‌ اسلامي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

مجتمع مسكوني

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خانه‌ سازي‌ , مجموعه‌ هاي‌ مسکوني‌ , مسکن‌[1] , نياز هاي‌ انساني‌ , معماري‌ , معماري ايراني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مسکن بهینه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کمبود مسکن‌ , کيفيت‌ مسکن‌ , مسکن‌[1] , مسکن‌ اجاره‌اي‌ + , مسکن‌ شهري‌ , هزينه‌ مسکن‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ساخت بنا و عايق كاري

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آپارتمان‌‌ها , ساختمان‌ سازي‌ , مسکن‌[1] , ساختمان‌ هاي‌ علمي‌ , طراحي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

حج در کشور ترکیه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

دفتر پژوهش های کاربردی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تركيه , انتقال‌ , مسکن‌[1] , بهداشت‌ , حج‌ , زائران , تدارکات

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين ذبيحي، فرح حبيب، كمال رهبري منش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , مجموعه‌ هاي‌ مسکوني‌ , مسکن‌[1] , معماري‌ , هويت , رضايت مندي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين حاتمي نژاد، فرانك سيف الديني، محمد ميره

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سكني , قم , مسکن‌[1] , آسيب‌شناسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اسماعيل ضرغامي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نظم‌ اجتماعي‌ , شهر[2] , مجموعه‌ هاي‌ مسکوني‌ , مسکن‌[1] , هويت , پايداري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

وحيد احمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مسکن‌[1] , اقتصاد , رشد اقتصادي‌ , ساختمان‌ها , ساختمان هاي مسکوني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پرستو شجري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مسکن‌[1] , برنامه‌هاي‌ توسعه‌ , ماليات‌ ها , کشاورزي‌ , بازار‌هاي مالي , نفت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 38