مرور اصطلاحنامه متغير

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

اكوان اشتدادي

(فراداده‌ها)

سيال الماهية

(فراداده‌ها)

متغير بالذات

(فراداده‌ها)

متغير خارجي

(فراداده‌ها)

متغير كياني

(فراداده‌ها)

متغيرات جزئي

(فراداده‌ها)

متغيرات خياليه

(فراداده‌ها)

وجود تدريجي

(فراداده‌ها)

وجود دفعي

(فراداده‌ها)

وجود سيال جوهري

(فراداده‌ها)

وجود سيال عرضي

(فراداده‌ها)

مفهوم متغير

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 12
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جعفر شیخ إدریس

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انسان , جوهر ثابت , متغير

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

طیبه زندی پور،مهرانگیز شعاع کاظمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

متغير , خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ , مشاغل‌ دولتي‌ , اطلاعات‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد بهشتي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برهان شيخ الرئيس , برهان وجوب و امكان , ثابت , صفات , علم , متغير , مسايل فلسفي , واجب الوجود

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود خسروجردي، سيدآيت اله ميرزايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

متغير , اعتياد , نوجوانان‌ , دانش‌ آموزان‌ , دانش‌ آموزان‌ راهنمايي‌ , دانش‌ آموزان‌ متوسطه‌ , سطوح‌ تحصيلي‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بيژن ظهيري ناو، سوران رجبي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان , متغير , ادبيات‌ فارسي‌ , دانشجويان‌ , انگيزش‌[2] , فشار رواني‌ , انگيزه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد كاشاني پور، مصطفي قاضي زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

متغير , نسبت , بانک‌ها , جدول‌ دادها و ستاده‌ ها , داده‌ ها , متغيرهاي اقتصادي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابراهيم مسعودنيا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استقلال , تفاوت , عزت نفس , متغير , کارآفريني , رهبري‌ , انرژي‌ , شخصيت‌ , پيش‌بيني , موفقيت , مسئوليت , انگيزه , مدل رگرسيون , نوآوري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

صمد كلانتري، مهدي اديبي، رسول رباني خوراسگاني، سيروس احمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بي , تحليل , متغير , مسئوليت پذيري , نوع , پاداش‌ , داور , همدلي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا جلالي، مريم قلعه بان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تحمل , متغير , سلامت روان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین علوی طبری؛ نویسنده همکار: آرزو جلیلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سود , متغير , سهام

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 12