مرور اصطلاحنامه خانوار

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

خانوار روستايي

(فراداده‌ها)

خانوار شهري

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 18
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی یوسفی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خانوار , هزينه‌ ها , بهداشت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فريده باقري و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خانوار , فقر , ايران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی اصغر حائری مهریزی، حسین حسنی، محمدرضا یگانگی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خانوار , درآمد ها[2] , هزينه‌ ها , آمار , داده‌ هاي‌ آماري‌ , مديريت‌ داده‌ ها , هوش‌ مصنوعي‌ , مديريت کيفيت , طراحي سيستم ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عزت الله سام آرام، مريم اميني يخداني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قم , ولي ( سرپرست ) , خانوار , زنان‌ , بهزيستي‌ , حقوق‌ زنان‌ , بهداشت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه هرندی، [...]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آمار جمعيت‌ , خانوار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرهاد خدادادكاشي، خليل حيدري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خانوار , پژوهش‌هاي‌ اقتصادي‌ , رشد اقتصادي‌ , هزينه‌ هاي‌ مصرفي‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[2] , آموزش , سرمايه هاي انساني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عليرضا كلدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , بيمه اجتماعي , بيمه بازنشستگي , بيمه بيكاري , كره جنوبي , تامين‌ اجتماعي‌ , خانوار , درآمد هاي‌ سرانه‌ , تحول , خانواده هسته اي , بيمه خدمات درماني , بيمه صدمات صنعتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اكبر توكلي، محسن سياح

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خانوار , اقتصاد , سرمايه‌ گذاري‌ , صادرات , مصرف‌ , نرخ‌ ارز , نوسانات‌ اقتصادي‌ , نوسان‌ قيمت‌ ها , واردات‌ , فعاليت‌هاي اقتصادي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

خليل حيدري، زورار پرمه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نان , خانوار , انرژي‌ , هزينه‌ ها , يارانه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اسماعيل ابونوري، محمد رحيمي بنه كاغي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان آذربايجان شرقي , تبريز , خانوار , تعرفه‌ , نرخ‌ رشد , هزينه‌ ها , يارانه‌ , برق‌ , هدفمندي يارانه‌ ها , الگوي مصرف

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 18