مرور اصطلاحنامه انواع‌ ادبي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

ادبيات روايي

(فراداده‌ها)

ادبيات زنان

(فراداده‌ها)

ادبيات مهاجرت

(فراداده‌ها)

ادبيات‌ انتقادي‌ و فکاهي‌

(فراداده‌ها)

ادبيات‌ تاريخي‌

(فراداده‌ها)

ادبيات‌ تمثيلي‌

(فراداده‌ها)

ادبيات‌ حماسي‌ +

(فراداده‌ها)

ادبيات‌ حکمي‌واخلاقي‌

(فراداده‌ها)

ادبيات‌ ديني‌

(فراداده‌ها)

ادبيات‌ سياسي‌

(فراداده‌ها)

ادبيات‌ عامه‌

(فراداده‌ها)

ادبيات‌ عرفاني‌

(فراداده‌ها)

ادبيات‌ علمي‌ و فلسفي‌

(فراداده‌ها)

ادبيات‌ غنايي‌

(فراداده‌ها)

ادبيات‌ وصفي‌

(فراداده‌ها)

ادبيات‌ کنايي‌

(فراداده‌ها)

اعتذار

(فراداده‌ها)

افسانه‌

(فراداده‌ها)

بحر طويل‌

(فراداده‌ها)

تراژدي‌

(فراداده‌ها)

تراژدي‌ کمدي‌

(فراداده‌ها)

ترجيع‌‌ بند

(فراداده‌ها)

ترسلات‌

(فراداده‌ها)

ترکيب‌بند

(فراداده‌ها)

تصنيف‌

(فراداده‌ها)

چهار پاره‌

(فراداده‌ها)

چيستان‌

(فراداده‌ها)

حبسيه‌ ها

(فراداده‌ها)

حسن‌ مقطع‌

(فراداده‌ها)

حکايت‌ +

(فراداده‌ها)

خاطرات‌

(فراداده‌ها)

داستان‌

(فراداده‌ها)

دو بيتي‌

(فراداده‌ها)

رباعي‌

(فراداده‌ها)

سرگذشت‌ نامه‌ ها

(فراداده‌ها)

سفرنامه‌ ها

(فراداده‌ها)

شريطه‌

(فراداده‌ها)

شعر

(فراداده‌ها)

شعر آزاد[1]

(فراداده‌ها)

غزل‌

(فراداده‌ها)

فرد (انواع‌ ادبي‌)

(فراداده‌ها)

فيلم‌ نامه‌ ها

(فراداده‌ها)

قصه‌ +

(فراداده‌ها)

قصيده‌

(فراداده‌ها)

قطعه‌

(فراداده‌ها)

گزارش‌ ها

(فراداده‌ها)

لطيفه‌

(فراداده‌ها)

متل‌

(فراداده‌ها)

مثل‌ ها

(فراداده‌ها)

مثنوي‌

(فراداده‌ها)

مدحيات‌

(فراداده‌ها)

مرثيه‌ ها

(فراداده‌ها)

مستزاد

(فراداده‌ها)

مسمط

(فراداده‌ها)

مفاخرات‌

(فراداده‌ها)

مقاله‌ ها

(فراداده‌ها)

مقامات‌ (انواع‌ ادبي‌) +

(فراداده‌ها)

ملودرام

(فراداده‌ها)

مناظرات‌

(فراداده‌ها)

مناقب‌

(فراداده‌ها)

نثر

(فراداده‌ها)

نظم‌

(فراداده‌ها)

نمايشنامه‌ها

(فراداده‌ها)

وقيح‌ نگاري‌

(فراداده‌ها)

کمدي‌

(فراداده‌ها)

تخلص‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
منبعی مطابق با عبارت جستجوی شما یافت نگردید