مرور اصطلاحنامه منابع‌ طبيعي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

انرژي‌

(فراداده‌ها)

منابع‌ آب‌

(فراداده‌ها)

منابع‌ حيواني‌

(فراداده‌ها)

منابع‌ خاکي‌

(فراداده‌ها)

منابع‌ دريايي‌

(فراداده‌ها)

منابع‌ زميني‌

(فراداده‌ها)

منابع‌ سوختي‌

(فراداده‌ها)

منابع‌ غذايي‌

(فراداده‌ها)

منابع‌ گياهي‌

(فراداده‌ها)

منابع‌ معدني‌

(فراداده‌ها)

توسعه‌ منابع‌ +

اکتشاف‌ منابع‌

حفاظت‌ منابع‌ +

حفاظت‌ طبيعت‌

نيروي‌ انساني‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 48
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

راشین گوهرشاهي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زمين‌ شناسي‌ , کاني‌ شناسي‌ , منابع‌ طبيعي‌ , منابع‌ معدني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عمر بن مظفر ابن وردي؛ محقق: انور محمود زناتي

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

جغرافيا , جغرافياي‌ طبيعي‌ , رودخانه‌ ها , کوه‌ ها , جهان‌ شناسي‌ , منابع‌ طبيعي‌ , شهر ها , مناطق اقليمي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پیمان فلسفی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ محيط زيست‌ , منابع‌ طبيعي‌ , توسعه‌ پايدار , مديريت راهبردي , راهبرد‌ها , مديريت توسعه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دام‌ داران‌ , کشاورزي‌ , بخش‌ دام پروري‌ , دام‌ داري‌ , منابع‌ طبيعي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منصور شاه ولی، مجید یوسفی نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان بوشهر , استان فارس , مديريت‌ , حفاظت‌ منابع‌ , ترويج‌ کشاورزي‌ , منابع‌ طبيعي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بررسي اصول مديريت فضاي سبز

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حمیده درخشان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فضاي‌ سبز , مديريت‌ منابع‌ , منابع‌ طبيعي‌ , مديريت شهري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

وحید بزرگی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

حقوق‌ معنوي‌ , سازمان‌ هاي‌ جهاني‌ دفاع‌ از محيط زيست‌ , محيط زيست‌ , منابع‌ طبيعي‌ , توسعه‌ پايدار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی اکبر رضائی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ کشاورزي‌ , راهبرد هاي‌ توسعه‌ کشاورزي‌ , برنامه‌هاي‌ رايانه‌اي‌ , منابع‌ طبيعي‌ , مهندسي‌ کشاورزي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

River [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Leal A. K. Mertes

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جغرافيا , جغرافياي‌ طبيعي‌ , رودخانه‌ ها , منابع‌ طبيعي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Mountain [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جغرافيا , کوه‌ ها , منابع‌ طبيعي‌ , كوه

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 48