مرور اصطلاحنامه علم

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

ادراك باطني

(فراداده‌ها)

ادراك بشرط شي ء

(فراداده‌ها)

ادراك بشرط لا

(فراداده‌ها)

ادراك ظاهري

(فراداده‌ها)

ادراك ظني

(فراداده‌ها)

ادراك عادي

(فراداده‌ها)

ادراك كمال

(فراداده‌ها)

ادراك لا بشرط

(فراداده‌ها)

ادراكات خفي

(فراداده‌ها)

ادراكات وجوديه

(فراداده‌ها)

درايت

(فراداده‌ها)

رؤيت

(فراداده‌ها)

شناخت بي معيار

(فراداده‌ها)

شناخت بيرون

(فراداده‌ها)

شناخت درون

(فراداده‌ها)

شناخت سطحي

(فراداده‌ها)

شناخت طولي

(فراداده‌ها)

شناخت عرضي

(فراداده‌ها)

شناخت عمقي

(فراداده‌ها)

شناخت معيار

(فراداده‌ها)

علم اتم

(فراداده‌ها)

علم اجمالي

(فراداده‌ها)

علم احاطي

(فراداده‌ها)

علم ازلي

(فراداده‌ها)

علم اصيل

(فراداده‌ها)

علم افاضي

(فراداده‌ها)

علم انفعالي

(فراداده‌ها)

علم بالجزء

(فراداده‌ها)

علم بالذات

(فراداده‌ها)

علم بالذات ( حقيقي )

(فراداده‌ها)

علم بالذات ( مستقل )

(فراداده‌ها)

علم بالعرض ( مجازي )

(فراداده‌ها)

علم بالغير

(فراداده‌ها)

علم بالغير ( غير مستقل )

(فراداده‌ها)

علم بالفعل

(فراداده‌ها)

علم بالقوه

(فراداده‌ها)

علم بالكل

(فراداده‌ها)

علم بسيط ( غير مركب )

(فراداده‌ها)

علم بعد الايجاد

(فراداده‌ها)

علم به علت

(فراداده‌ها)

علم به معلول

(فراداده‌ها)

علم تام

(فراداده‌ها)

علم تفصيلي

(فراداده‌ها)

علم ثابت

(فراداده‌ها)

علم حادث

(فراداده‌ها)

علم حصولي

(فراداده‌ها)

علم حضوري

(فراداده‌ها)

علم دائمي

(فراداده‌ها)

علم رابط

(فراداده‌ها)

علم رابطي

(فراداده‌ها)

علم سابق

(فراداده‌ها)

علم علت

(فراداده‌ها)

علم عنايي

(فراداده‌ها)

علم غير فعلي و انفعالي

(فراداده‌ها)

علم فعلي ( علم غير انفعالي )

(فراداده‌ها)

علم قبل الايجاد

(فراداده‌ها)

علم قدري

(فراداده‌ها)

علم قضايي

(فراداده‌ها)

علم قلمي

(فراداده‌ها)

علم لدني

(فراداده‌ها)

علم لوحي محفوظ

(فراداده‌ها)

علم ما بعد كثرت

(فراداده‌ها)

علم ما قبل كثرت

(فراداده‌ها)

علم مادي

(فراداده‌ها)

علم متأخر

(فراداده‌ها)

علم متغير

(فراداده‌ها)

علم متناهي

(فراداده‌ها)

علم مركب

(فراداده‌ها)

علم مطلق

(فراداده‌ها)

علم معلول

(فراداده‌ها)

علم نا متناهي

(فراداده‌ها)

علم ناقص

(فراداده‌ها)

علم نسبي

(فراداده‌ها)

علم نفسي

(فراداده‌ها)

علم واجب

(فراداده‌ها)

علم واحد

(فراداده‌ها)

علم يقيني

(فراداده‌ها)

علوم ابداعي

(فراداده‌ها)

علوم امكانيه

(فراداده‌ها)

علوم كثيره

(فراداده‌ها)

معرفت خواص

(فراداده‌ها)

معرفت عوام

(فراداده‌ها)

ملاك علم

تئوري شناخت

مسايل علم

تعريف علم

اثبات علم

ماهيت علم

ايمان

انواع ادراك

انگيزه شناخت

انكار شناخت

امكان شناخت

امتناع شناخت

ارزش شناخت

ابزار شناخت

تفسير معرفت

ثبات علم

تغير علم

معلوم

وجود ذهني

انكشاف

غايت معرفت

كيفيت شناخت

كثرت ادراكات

هستي شناسي علم

محدوديت علم

محل ادراك

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 88
درس افتتاحی در کلژ دوفرانس دوم دسامبر 1970

نظم گفتار

[منبع الکترونیکی] : درس افتتاحی در کلژ دوفرانس دوم دسامبر 1970

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

میشل فوکو؛ مترجم: باقر پرهام

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

علم , علم‌ (فلسفه‌) + , فلسفه‌ , گفتمان , گفتار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فلسفه علم

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سمیر اکاشا؛ مترجم: هومن پناهنده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

علم , علم و دين , واقع‌ گرايي‌ , پيشرفت‌هاي‌ علمي‌ , فلسفه‌ علم‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مذهب علیه مذهب

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی شریعتی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

علم , انديشه‌ سياسي‌ مارکس‌ , تمدن‌ , مذاهب +

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فلسفه علم

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سمیر اکاشا؛ ترجمه هومن پناهنده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

علم , علم و دين , واقع‌ گرايي‌ , پيشرفت‌هاي‌ علمي‌ , فلسفه‌ علم‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تکامل و ژنتیک

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

علم , ژنتيک‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حامد پوررستمی، محمدعلی طاهرنژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علم , خرد گرايي‌ , عقل‌ , تشيع‌ , علم گرايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

پنج مشکل در بیان حقیقت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

برتولت برشت؛ مترجم: وحید صمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

علم , فاشيسم‌ , حاكميت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي فضل الله

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

روش علمي , شناخت علمي , علم , مبادي ادراكات , فلسفه‌ علم‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اسس و مبادئ البحث العلمي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه عوض صابر، ميرفت علي خفاجه

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

شناخت علمي , علم , مبادي ادراكات , تاريخ‌ علم‌ , فلسفه‌ علم‌ , فناوري‌ و علوم‌ تجربي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هنگامه کریمی، شیما سام

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علم , ارزشيابي‌[2] , سرطان سينه , خودآزمايي , پستان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 88