مرور اصطلاحنامه استان خوزستان

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

آبادان

(فراداده‌ها)

آغاجاري

(فراداده‌ها)

اروندكنار

(فراداده‌ها)

اميديه

(فراداده‌ها)

انديكا

(فراداده‌ها)

انديمشك

(فراداده‌ها)

اهواز

(فراداده‌ها)

ايذه

(فراداده‌ها)

باغ ملك

(فراداده‌ها)

بستان

(فراداده‌ها)

بندرامام خميني

(فراداده‌ها)

بندرماهشهر

(فراداده‌ها)

بهبهان

(فراداده‌ها)

حسينيه عليا

(فراداده‌ها)

حميديه

(فراداده‌ها)

خرمشهر

(فراداده‌ها)

خسرو آباد

(فراداده‌ها)

دزفول

(فراداده‌ها)

دهلز

(فراداده‌ها)

رامشير

(فراداده‌ها)

رامهرمز

(فراداده‌ها)

رشك

(فراداده‌ها)

سربندر

(فراداده‌ها)

سردشت ( انديمشك )

(فراداده‌ها)

سردشت ( هنديجان )

(فراداده‌ها)

سوسنگرد

(فراداده‌ها)

شادگان

(فراداده‌ها)

شوش ( دزفول )

(فراداده‌ها)

شوشتر

(فراداده‌ها)

قلعه خواجه

(فراداده‌ها)

گتوند

(فراداده‌ها)

لالي

(فراداده‌ها)

مسجد سليمان

(فراداده‌ها)

ملاثاني

(فراداده‌ها)

هفت تپه

(فراداده‌ها)

هفتگل

(فراداده‌ها)

هنديجان

(فراداده‌ها)

هويزه

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 60

سفرنامه خوزستان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا شاه پهلوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

استان خوزستان , تاريخ‌ ايران‌ , سفرنامه‌ ها , سفرنامه‌ هاي‌ واقعي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

استان شناسی خوزستان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

جغرافیا , استان خوزستان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

استان خوزستان , آموزش‌ متوسطه‌ , کتاب‌ هاي‌ درسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهره منجم زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان خوزستان , زنان‌ روستايي‌ , ترويج‌ کشاورزي‌ , خصوصي‌ سازي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منصور مومنی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان خوزستان , تصميم‌گيري‌ , بهره وري‌ , اراضي‌ کشاورزي‌ , آنتروپي , آبياري , نيشكر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منصور مومنی، محمد حسین پور، رضا حیدری، علی عبدالی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان خوزستان , امکان‌سنجي‌ , مديريت‌ توليد , مديريت‌ صنعتي‌ , صنايع‌ پتروشيمي‌ , نگهداري و تعمير

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

صديقه خورشيد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان خوزستان , مديريت‌ صنعتي‌ , آنتروپي , فولاد , روش‌ شناسي‌ , تئوري مجموعه فازي , تحليل سلسله مراتبي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بیژن کیخایی، ساسان قربانی کلخواجه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان خوزستان , بيمارستان‌ها , حسابداري‌ , حسابداري‌ صنعتي‌ , مديريت‌ مالي‌ , تحليل هزينه-فايده , دانشکده هاي علوم پزشکي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين سجادي، محمدمهدي رزاقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان خوزستان , تجزيه‌ و تحليل‌ مالي‌ , حسابداري‌ , حسابداري‌ صنعتي‌ , صنايع‌ , مديريت‌ مالي‌ , هزينه‌ ها , سيستم اطلاعات حسابداري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

استان شناسي خوزستان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرهاد اشتري، هاشم شريفي فرد، مهران شبانكاري، علي كيكاووسي، اكبر هاشمي فرد، عزيز گل افشان، نسرين درويشي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

استان خوزستان , آثار تاريخي‌ , جغرافياي‌ انساني‌ , جغرافياي‌ طبيعي‌ , شهر ها , توانمندي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 60