مرور اصطلاحنامه اعصاب

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

اعصاب دماغيه

(فراداده‌ها)

عصب مفروش

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ترجمه: ابراهیم نقیب زاده مشایخ

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعصاب , افسردگي‌ , فشار رواني‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا نيك روش، مرتضي بهنام رسولي، ناصر مهدوي شهري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعصاب , عصب شناسي , عصاره مغز جنين

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اسماعيل ابراهيمي، غلامرضا عليايي، ابراهيم نصراله پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعصاب , زانو , بيماري‌هاي‌ مفاصل

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ادراک حسي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سحر كاوندي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادراك حسي , اعصاب , حواس ظاهري , احساس‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فریبرز هوانلو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعصاب , روش‌ شناسي‌ پژوهش‌ , ورزش‌ درماني‌ , توان‌ بخشي‌ , عصب شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: سید نصیر احمدحسینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اعصاب , ذهن , علم , هوش‌ مصنوعي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.