مرور اصطلاحنامه سازمان‌ ملل‌ متحد

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

آنکتاد

(فراداده‌ها)

برنامه‌ عمراني‌ سازمان‌ ملل‌ متحد

(فراداده‌ها)

ديوان‌ لاهه‌

(فراداده‌ها)

سازمان‌ هاي‌ تخصصي‌ ملل‌ متحد

(فراداده‌ها)

شوراي‌ اقتصادي‌ اجتماعي‌

(فراداده‌ها)

شوراي‌ امنيت‌

(فراداده‌ها)

شوراي‌ قيموميت‌

(فراداده‌ها)

مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد

(فراداده‌ها)

موسسات‌ بين‌ الدولي‌ ملل‌ متحد

(فراداده‌ها)

نيرو هاي‌ حافظ صلح‌

(فراداده‌ها)

کميسيون‌ حقوق‌ بشر

(فراداده‌ها)

کميسيون‌ حقوق‌ بين‌ الملل‌

(فراداده‌ها)

دبيرخانه‌ سازمان‌ ملل‌ متحد

دبير کل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد

منشور ملل‌ متحد

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 56

در جستجوی عدالت اجتماعی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جان هادلستون؛ مترجم: حوریوش رحمانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

رفاه‌ اجتماعي‌ , عدالت‌ اجتماعي‌ , دموکراسي‌[2] , سازمان‌ ملل‌ متحد , صلح

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

متن اعلامیه جهانی حقوق بشر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

موضوعات :

حقوق بشر , اعلاميه‌هاي‌ حقوق‌ بشر , سازمان‌ ملل‌ متحد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ششمین انقراض بزرگ در راه است

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سازمان‌ ملل‌ متحد , تخريب‌ محيط زيست‌ , حفاظت‌ محيط زيست‌ , محيط زيست‌ , طبيعت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا جهانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سازمان‌ ملل‌ متحد , مديريت‌ بحران‌ , مديريت شهري , نيروي‌ انتظامي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کشاورزي‌ , منابع‌ مالي‌ , سازمان‌ ملل‌ متحد , تامين‌ مواد غذايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کشاورزي‌ , اتحاديه‌‌هاي‌ اقتصادي‌ , موسسات‌ اقتصادي‌ بين‌ المللي‌ , سازمان‌ ملل‌ متحد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نسرین آخوندی اصل

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فرهنگ و توسعه , فناوري‌ اطلاعات‌ , برنامه‌ريزي‌ توسعه‌ , سازمان‌ ملل‌ متحد , آموزش‌و‌ پرورش‌ + , اطلاعات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

United Nations [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Peter Howard

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دبير کل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد , سازمان‌ ملل‌ متحد , دادگاه هاي بين المللي کيفري

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدمهدي شمس الدين

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عرب‌ ها , اتحاديه‌ عرب‌ , جنبش‌ هاي اسلامي‌ , سازمان‌ ملل‌ متحد , وحدت‌ اسلامي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جرايم‌ جنسي‌ , روسپيگري‌ , زنا , مطبوعات‌ زنان‌ + , حقوق‌ زنان‌ , سازمان‌ ملل‌ متحد

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 56