مرور اصطلاحنامه جغرافياي‌ انساني‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

جغرافياي‌ اجتماعي‌

(فراداده‌ها)

جغرافياي‌ اقتصادي‌

(فراداده‌ها)

جغرافياي‌ تاريخي‌

(فراداده‌ها)

جغرافياي‌ سياسي‌

(فراداده‌ها)

مديريت روستايي

(فراداده‌ها)

مديريت شهري

(فراداده‌ها)

برنامه‌ريزي‌ محيطي‌

تقسيمات‌ کشوري‌

حمل‌ و نقل‌

محيط اجتماعي‌

محيط زيست‌

نياز هاي‌ انساني‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 196
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رسول جعفریان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تاريخ‌ تشيع‌ , جغرافياي‌ تاريخي‌ , جغرافياي‌ انساني‌ , جغرافياي‌ اسلام‌ , فرقه‌ هاي‌ اسلامي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

Las Vegas Nevada [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Christopher H. Exline, Paul F. Starrs

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

لاس وگاس , جغرافياي‌ تاريخي‌ , جغرافيا , جغرافياي‌ انساني‌ , کشورها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Lagos Nigeria [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Anna Tully

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

لاگوس , جغرافياي‌ اقتصادي‌ , جغرافياي‌ انساني‌ , کشورها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

استان شناسي خوزستان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرهاد اشتري، هاشم شريفي فرد، مهران شبانكاري، علي كيكاووسي، اكبر هاشمي فرد، عزيز گل افشان، نسرين درويشي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

استان خوزستان , آثار تاريخي‌ , جغرافياي‌ انساني‌ , جغرافياي‌ طبيعي‌ , شهر ها , توانمندي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

كره شمالي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

كره شمالي , جغرافياي‌ انساني‌ , جغرافياي‌ سياسي‌ , جغرافياي‌ طبيعي‌ , اوضاع‌ اقتصادي‌ , روابط بين‌ الملل‌ , ساختار حکومت‌ , سياست‌ خارجي‌[2] , اوضاع‌ فرهنگي‌ , کشور شناسي , مذاهب +

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

چين

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

چين , اوضاع‌ اجتماعي‌ , رسانه‌ هاي‌ گروهي‌ , جغرافياي‌ انساني‌ , جغرافياي‌ سياسي‌ , جغرافياي‌ طبيعي‌ , ريخت‌ شناسي‌ زمين‌ , اوضاع‌ اقتصادي‌ , حکومت‌ , اوضاع‌ فرهنگي‌ , روابط خارجي , کشور شناسي , مذاهب +

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ایران پیش از آریایی ها

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ايران‌ باستان‌ + , تاريخ‌ ايران‌ , جغرافياي‌ انساني‌ , جغرافياي‌ تاريخي‌ , بناهاي‌ تاريخي‌ , اقوام ايراني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کاظم ودیعی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ايران‌شناسي‌ , جغرافياي‌ انساني‌ , ايرانگردي‌ , ايران , کتاب‌هاي مصور

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

معلم، در جغرافياي انسان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شهرام مقدسي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ فارسي‌ , شاعران‌ , شعر , نقد ادبي‌ , جغرافياي‌ انساني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسين پاپلي يزدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افكار فلسفي , ايران , ايدئولوژي , جغرافياي‌ انساني‌ , ايران شناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 196