ج ـ جامه حجر اسماعيل (عليه السلام) : - ج‍ام‍ه ه‍ای‌ ش‍ری‍ف‌، ح‍ج‍ره‌ و م‍ن‍ب‍ر ن‍ب‍وی‌، م‍ق‍ام‌ اب‍راه‍ی‍م‌ و... نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ج‍ام‍ه ه‍ای‌ ش‍ری‍ف‌، ح‍ج‍ره‌ و م‍ن‍ب‍ر ن‍ب‍وی‌، م‍ق‍ام‌ اب‍راه‍ی‍م‌ و... - نسخه متنی

محمد دقن

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


ج ـ جامه حجر اسماعيل (عليه السلام) :

در هيچيك از نوشتههاى تاريخنگاران به مطلبى برنمىخوريم كه از جامه حجر اسماعيل

پيش از سال 852 هجرى بحث كرده باشد، ولى در اين سال سلطان «ظاهرچقمق» از پادشاهان

مماليك، جامهاى از ابريشم سياه را به همراه جامه كعبه مشرفه ويژه حجر اسماعيل (عليه

السلام) ارسال نمود و چون پيش از اين هيچگاه بر حجر اسماعيل (عليه السلام) جامهاى

را قرار نداده بودند و اين براى نخستين بار بود، بنابراينجامه يادشده يكسال در درون

كعبه قرار داده شد. سپس آن را خارج ساخته و در موسم حج سال 853 هجرى بر روى قسمت

بيرونى حجر اسماعيل قرار دادند. در همانزمان جامهديگرى ويژه قسمت درونى حجر اسماعيل

رسيد كه آن را نيز از داخـل حجر آويختنـد. اين جامه براى اوليـن و آخرين بار بر روى

آن قـرار داده شد و پـس از آن ـ تاريخنگاران ـ از ارسال جامههاى ديگرى بدين منظور

ياد نكردهاند.

/ 7