روسيه چگونه از پاى در آمد؟ - دنیا بازیچه یهود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دنیا بازیچه یهود - نسخه متنی

سید محمد حسینی شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

روسيه چگونه از پاى در آمد؟

مؤلف
كتاب
(اسرار الماسونية) نقل از كتاب (المؤامرة اليهودية)
علل سقوط روسيه را چنين مى نويسد: محفل ماسونى
آمريكائى كه تمام نقشه هاى حزب ماسونى به توسط
آن كشيده مى شود كنفرانسى با همكارى ثروتمندترين
يهود آمريكا تشكيل داده و در آن چنين مقرّر شد كه
با خرج كردن يك ميليارد دلار و قربانى يك ميليون
يهودى در روسيه قيصرى كودتا كنند.

نام
اهداءكنندگان آن يك ميليارد دلار از قرار ذيل است:

1
ـ اسحاق موتيمر.

2 ـ سيستر.

3 ـ ليفى.

4 ـ رون.

5 ـ شيف. و اين پول را در تبليغات ضدّ دولتى صرف كردند (9) .

چنانچه
پس از انقلاب ماركس، زمام حكومت بدست يهود افتاد.
جدول زير كه از كتاب (خطراليهودية العالمية) صفحه194
نقل شده صدق گفتار ما را روشن مى كند:

در
دفتر سياسى:


لينين


همسرى
از يهود دارد


استالين


يهودى
است


تروتسكى


يهودى
است


كامينيف


يهودى
است


سوكولنكوف


يهودى
است


زينو
فيف


روسى
است


يابزوفى

در
وزارت جنگ (10) :
يهودى است


Trotsky


تروتسكى


يهودى
است


Joffe


ژوف


؟


Lenin


لنين


قفقازى
است


Bokii


بوكيج


روسى
است


Podowoiski


پودوسكى


همسرى
يهودى دارد


Molotov


مولوتوف


روسى
است


Newski


نيوسكى


يهودى
است


Uritski


انتچلخت


يهودى
است


Antonov


سويردلوف


يهودى
است


Uritski


يورتسكى


روسى
است


Antonov


انتونوف


روسى
است


Medchonoscnin


ميكونسنين


يهودى
است


Gussev


ژوسيف


روسى
است


Ermejev


ارميجيف


پولندى
است


Dierjinski


جيرجنسكى


اوكرانى
است


Dybenko


ديبنكو


روسى
است


Raskolnikou


راسكولنكوفى
آمار
ذيل نفوذ يهود را در ادارات شوروى سابق پس از انقلاب
بلشوى به خوبى نشان مى دهد (11) :
يهوديان


مجموع كارمندان


نام
اداره


17


22


نخستين
حكومت پس از جنگ


34


43


مجلس
اداره جنگ


45


64


مجلس
امورات داخلى


13


17


مجلس
امورات خارجى


26


30


مجلس
امورات مالى


18


19


مجلس
امورات قضائى


4


5


مجلس
امورات بهداشتى


44


53


مجلس
ارشاد عمومى


2


2


مجلس
بناء و تعمير


8


8


صليب
سرخ روسى


21


23


اداره
ايالات


41


42


امورات
خبرگزارى


5


7


مجلس
رسيدگى به كارمندان


7


10


مجلس
تحقيق در باره كشته شدن قيصر


45


56


مجلس
اقتصادى


19


23


مكتب
كارمندان و ارتش در مسكو


33


34


كميته
مركزى4 كنفرانس شوروى سابق


34


62


كميته
مركزى5 كنفرانس شوروى سابق


9


12


كميته
مركزى حزب اشتراكى


425


532


مجموعاپاورقي

1
ـ سوره مائده، آيه51.

2
ـ باضافه100.000.000 جنيه طلا به عنوان قرض صد ساله بدون
بهره، مجله التربية الاسلامية، چاپ بغداد
(مؤلف)
(جنيه واحد پول كشور مصر).

3
ـ قره صو، همان كسى است كه شخصا متن استعفانامه
از تخت تاج را به عبدالحميد رسانيد و بعدا در مجلس
شوراى ملّى سمت نيابت سلانيك را حائز شد.

4
ـ
(اسرار الماسونية) تأليف ژنرال جواد رفعت ايلخان،
صفحه231 كتاب (يهود در تركيه) صفحه22.

5
ـ سوره أنفال، آيه60.

6
ـ سوره حجرات، آيه13.

7
ـ مردم همانند دانه هاى شانه مساوى هستند.

8
ـ خطراليهودية العالمية، صفحه233.

9
ـ اسرار الماسونية، صفحه230.

10
ـ عدد77 بتاريخ
28/6/1951 از نشريّه.

11
ـ خطراليهودية العالمية، صفحه195 نقل از: Itestify
_ Robert Edmondson_ Oregon _ u_s_a 1953.


/ 39