حجم سبز نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حجم سبز - نسخه متنی

سهراب سپهری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

پيامي در راه

روزي خواهم آمد و
پيامي خواهم آورد


در رگ ها نور خواهم
ريخت

و صدا در داد اي
سبدهاتان پر خواب سيب آوردم سيب سرخ خورشيد

خواهم آمد گل
ياسي به گدا خواهم داد

زن زيباي جذامي
را گوشواري ديگر خواهم بخشيد

كور را خواهم گفتم :
چه تماشا دارد باغ

دوره گردي خواهم شد
كوچه ها را خواهم گشت جار خواهم زد : آي شبنم
شبنم شبنم

رهگذاري خواهد گفت :
راستي را شب تاريكي است كهكشاني خواهم دادش

روي پل دختركي
بي پاست دب اكبر را بر گردن او خواهم آويخت

هر چه دشنام از لب خواهم
برچيد

هر چه ديوار از جا خواهم
بركند

رهزنان را خواهم
گفت : كارواني آمد بارش لبخند

ابر را پاره خواهم
كرد

من گره خواهم
زد چشمان را با خورشيد دل ها را با عشق سايه
ها را با آب شاخه ها را با باد

و به هم خواهم پيوست
خواب كودك را با زمزمه زنجره ها

بادبادك ها به هوا خواهم
برد

گلدان ها آب خواهم
داد

خواهم آمد پيش
اسبان گاوان علف سبز نوازش خواهم ريخت

مادياني تشنه
سطل شبنم را خواهم آورد

خر فرتوتي در راه
من مگس هايش را خواهم زد

خواهم آمد سر
هر ديواري ميخكي خواهم كاشت

پاي هر پنجره اي
شعري خواهم خواند

هر كلاغي را
كاجي خواهم داد

مار را خواهم گفت :
چه شكوهي دارد غوك

آشتي خواهم داد

آشنا خواهم كرد

راه خواهم رفت

نور خواهم خورد

دوست خواهم داشت

/ 26