غربت - حجم سبز نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حجم سبز - نسخه متنی

سهراب سپهری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدیدغربتماه بالاي سر آبادي
است

اهل آبادي در خواب

روي اين مهتابي خشت
غربت را مي بويم

باغ همسايه
چراغش روشن

من چراغم خاموش

ماه تابيده به بشقاب
خيار به لب كوزه آب

غوك ها مي خوانند

مرغ حق هم گاهي

كوه نزديك من است :
پشت افراها سنجد ها

وبيابان پيداست

سنگ ها پيدا نيست
گلچه ها پيدا نيست

سايه هاي از دور مثل
تنهايي آب مثل آواز خدا پيداست

نيمه شب بايد باشد

دب اكبر آن است :
دو وجب بالاتر از بام

آسمان آبي نيست
روز آبي بود

ياد من باشد فردا
بروم باغ حسن گوجه و قيسي بخرم

ياد من باشد
فردا لب سلخ طرحي از بزها بردارم

طرحي از جارو ها و
سايه
هاشان در آب

ياد من باشد
هر چه پروانه كه مي افتد در آب زود از آب
درآرم

ياد من باشد
كاري نكنم كه به قانون زمين بر بخورد

ياد من باشد فردا لب
جوي حوله اتم را هم با چوبه بشويم

يادمن باشد تنها هستم

ماه بالاي سر
تنهايي است


/ 26