با همه مي بينمت ، با همه کس - دیگه می ذارمت کنار (مجموعه شعر) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دیگه می ذارمت کنار (مجموعه شعر) - نسخه متنی

مریم حیدرزاده

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


با همه مي بينمت ، با همه کس

ندارم بشنومت از اين و اون

ببينم عکستو تو آلبوم عکس ديگرون

نمي تونم ببينم با همه مربونيتو

با مني که عمريه ديوونتم ، نامهربون

با همه مي بينمت ، با همه کس به جز
خودم

تقصير من چيه که عاشق چشم تو شدم ؟

ديگه طاقت ندارم تو رؤياي کسي
باشي

دنياي مني ، محاله دنياي کسي
باشي

عمريه داد مي زنم زيبا فقط مال منه

نمي تونم ببينم تو زيباي کسي باشي

با همه مي بنمت ، با همه کس به جز خودم

تقصير من چيه که عاشق چشم تو شدم ؟

ديگه طاقت ندارم ، زيبا چه قدر سفر
مي ري ؟

به خدا رو کره زمين باشي هدر مي ري

مي دونم ، توي قايم باشک تلخ روزگار

يه روز از دست چشاي اين ديوونه در مي ري

با همه مي بينمت ، با همه کس به جز خودم

تقصير من چيه که عاشق چشم تو شدم

ديگه طاقت ندارم ، همه تو رو نشون مي دن

وقتي که مي بينمت ، دستاشونو تکون مي دن

قيمت ناز نگات ، هر چي باشه من مي خرم

بقيه رد مي شن و همه مي گن گرون مي دن

با همه مي بينمت ، با همه به جز خودم

تقصير من چيه که عاشق چشم تو شدم

ديگه طاقت ندارم ندارم ، توام من و دوس نداري

خودتم از همه بيشتر من و تنها مي ذري

مي دوني نه روزگار ، نه مردمش ، نه تو ،
نه عشق

قديما به اين مي گفتن ، غريبي ، بدبياري

با همه مي بينمت ، با همه به جز خودم

تقصير من چيه که عاشق چشم تو شدم

ديگه طاقت ندارم ، همه تو رو نشون مي دن

وقتي که مي بينمت ، دستاشونو تکون مي دن

قيمت ناز نگات ، هر چي باشه من مي خرم

بقيه رد مي شن و همه مي گن گرون مي دن

با همه مي بينمت ، با همه کس به جز خودم

تقصير من چيه که عاشق چشم تو شدم

ديگه طاقت ندارم ، توام من و دوس نداري

خودتم از همه بيشتر من و تنها مي ذاري

مي دوني نه روزگار ، نه مردمش ، نه تو ، نه عشق

يما به اين مي گفتن ، غريبي ، بدبياري

با همه مي بينمت ، با همه کس به جز خودم

تقصير من چيه که عاشق چشم تو شدم

ديگه طاقت ندارم بخونمت تو هر غزل

گل ارکيده بيارن واسه تو بغل
بغل

تو که بهتر مي دوني ، هيچ کس ديگه نمي گفت

به چشاي مثل ماه نازنين تو ، عسل

با همه مي بينمت ، با همه کس به جز خودم

تقصير من چيه که عاشق چشم تو شدم

ديگه طاقت ندارم ، پروانه هات فراوونن

اونا از ديوونگيم بي خبرن ، نمي دونن

اما من يه روز ميام انقده فرياد مي
زنم

تا برن تمام عاشقايي که تو مي دونن

با همه مي بينمت ، با همه کس به جز خودم

تقصير من چيه که عاشق چشم تو شدم

ديگه طاقت ندارم ، بپيچه موجاي صدات

کسي عکسي داشته باشه از طلوع
خنده هات

نمي خوام حتي کسي يه شاخه گل بهت
بده

همه ي گلا رئ من يه روز مي ريزم زير پات

با همه مي بينمت ، با همه کس به جز خودم

تقصير من چيه که عاشق چشم تو شدم

ديگه طاقت ندارم همه تو رو
طلب کنن

از آتيش عشق تو يا بسوزن يا
تب کنن

مگه من مرده باشم که بذارم چند تا ديگه

روزشونو به هواي ديدن تو شب کنن

با همه مي بينمت ، با همه کس به جز خودم

تقصير من چيه که عاشق چشم تو شدم

ديگه طاقت ندارم ببينمت با ديگري

دساي کسي باشه تو اون دساي
مرمري

نمي تونم ببينم من ديوونت باشم و تو

بي تفاوت از کنار يه ديوونه بگذري

با همه مي بينمت ، با همه کس به جز خودم

تقصير من چيه که عاشق چشم تو شدم

ديگه طاقت ندارم دنيا برام جهنمه

عکساتو هميشه مي بينم توي دستاي
همه

تو بيا و محض خاطر کسي که دوس داري

بگو که عاشق تر از هر کسي که ديدي ، مريمه

با همه مي بينمت ، با همه کس به جز
خودم

تقصير من چيه که عاشق چشم تو شدم

ديگه طاقت ندارم ، به خيليا نس مي دي

خيلي راحت با غريبه آشناها دس مي دي

مي دونم اگه يه ذره ديگه ايراد بگيرم

همه ي شعرا و نامه هاي من رو پس مي دي

با همه مي بينمت ، با همه کس به جز خودم

تقصير من چيه که عاشق چشم تو شدم

ديگه طاقت ندارم ، دلم برات تنگ شده

غم تو رو شونه هام يه کوهي از سنگ
شده

تو صدات يه چيزيه خيلي من و مي
ترسونه

حتي من بهم مي گه مهر تو
کمرنگ شده

با همه مي بينمت با همه کس به جز خودم

تقصير من چيه که عاشق چشم تو
شدم

ديگه طاقت ندارم ، تو نمي خواي ببينمت

گل من فک مي کني مي خوام بيام بچينمت

دوس دارم يه وقت کوتاه بذاري براي من

توي لحظه هاي فيروزه اي و ناب و کمت

با همه مي بينمت ، با همه کس به جز خودم

تقصير من چيه که عاشق چشم تو شدم

ديگه طاقت ندارم ، دلم يه گوله آتيشه

گل من تو هم که دائم مي گي اينجور نمي شه

حق داري ، من ديوونم تو که گناهي
نداري

نمي توني بسوزي پاي يه عاشق ، هميشه

با همه مي بينمت ، با همه کس به جز خودم

تقصير من چيه که عاشق چشم تو شدم

ديگه هم تو کار داري ، هم ماجرا طولانيه

هواي چشم منم ابريه و طوفانيه

زيبا جون اگر يه وقت حرفي زدم
به دل نگير

اوج ديوونگيا تو بيتاي پايانيه

با همه مي بينمت ، با همه کس به جز خودم

تقصير من چيه که عاشق چشم تو شدم

شنيدم امسال ديگه مي خواي بياي
تولدم

کلي شرمنده ي اين حرفايي که زدم
،، شدم

با همه مي بينمت ، با همه کس به جز خودم

تقصير من چيه که عاشق تو شدم

چه بياي و چه نياي من هميشه شرمندتم

هميشه مزاحم احم و نگاه و خندتم

مي دوني عاشقتم ، به اين دليله که همش

نگران حالا و گذشته و آيندتم

با همه مي بينمت ، با همه کس به جز خودم

تقصير من چيه که عاشق چشم تو شدم

زيبا جون اينو بذار تو برگه
هاي چکنويس

نمي گم نخون ، بخونو بعدشم روش بنويس

اگه خوب نگاه کني ، مي بيني که
مونده رو اون

رد اشک دو تا چشم عاشق و ابري
و خيس

با همه مي بينمت ، با همه کس به جز خودم

تقصير من چيه که عاشق چشم تو شدم

زيبا جون من و ببخش ، عاشقتم اما بدم

توي اين دنيا ، فقط ديوونگي رو بلدم

من مي ميرم واسه هر چي که بگي ، هر چي
بخواي

به دلت نگير که اين حرف و يه عالمه زدم

با همه مي بينمت ، با همه کس به جز خودم

تقصير من چيه که عاشق چشم تو شدم

/ 30