آدم برفي - دیگه می ذارمت کنار (مجموعه شعر) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دیگه می ذارمت کنار (مجموعه شعر) - نسخه متنی

مریم حیدرزاده

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


آدم برفي

تو را ساختم با اون
برفا ، آدم برفي

تو اون شب اومدي دنيا ، آدم برفي

شبي که عمرش از هر شب دراز
تر بود

به او شب ما مي گيم ،
يلدا ، آدم برفي

يه جورايي من و تو عين
هم هستيم

توام تنها ، منم تنها ، آدم
برفي

من عاشق بودم و
خواستم پناهم شي

توام عاشق بودي اما ،
آدم برفي

همه انگار پي اونن که
کم دارن

تو بودي عاشق گرما ، آدم
برفي

منم از عشقم و اسمش
واست گفتم

نوشتم با دسام زيبا ، آدم برفي

تو خنديدي و گفتي ، قلبت از
يخ نيست

تو عاشق بودي عين ما ، آدم
برفي

تو گفتي که براش مي ميري
و مردي

آره مردي همون فردا ،
آدم برفي

ديگه يخ سمبل قلباي سنگي
نيست

سفيدي داشتي و سرما ، آدم
برفي

تو آفتاب و مي خواستي تا دراومد
اون

واسش مردي ، چه قدر زيبا ،
آدم برفي

نمي ساختم تو رو اي کاش
واسه بازي

تو يه پروانه اي حالا ، آدم برفي

چه آروم آب شدي ، بي
سر و صدا رفتي

بدون پچ پچ و غوغا ، آدم
برفي

کسي راز تو رو هرگز
نمي فهمه

چه قدر عاشق ، چه قدر رسوا ،
آدم برفي

من اما با اجازت مي
نويسم که

تو روحت رفته به دريا ، آدم برفي

تو روحت هر سحر
خورشيد و مي بينه

مي بينيش از همون بالا ، آدم
برفي

ببخشيد که واسه بازي تو
را ساختم

قرار ما شب يلدا ، آدم برفي

/ 30