آيه: 2 الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ - تفسیر نور سوره المومنون نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تفسیر نور سوره المومنون - نسخه متنی

محسن قرائتی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

آيه: 2 الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

ترجمه:

همان كساني كه در نمازشان خشوع دارند.

نکته ها

در قرآن ، يازده مورد كلمه ي فلاح (رستگاري ) با كلمه ي ((لعل ّ)) (شايد) همراه است : ((لعلّكم تفلحون )) لكن در سه مورد بدون اين كلمه و به طور حتمي مطرح شده است ، يكي در همين سوره ويكي در سوره ي شمس : (قد أفلح من زكّاها) وديگري در سوره ي اعلي : (قد افلح من تزكّي ). از مقايسه اين سه مورد با يكديگر، روشن مي شود كه ايمان و تزكيه داراي جوهر واحدي هستند.

برترين و آخرين هدف تمام برنامه هاي اسلام ، فلاح و رستگاري است . در بسياري از آيات قرآن از تقوا سخن گفته شده و هدف از احكام دين هم رسيدن به تقواست : (لعلّكم تتّقون ) (36) و آخرين هدف تقوا نيز فلاح است : (واتّقوا اللّه لعلّكم تفلحون ) (37) جالب است كه مهم ترين و آخرين هدف دين اسلام در اوّلين شعار آن آمده است : ((قولوا لا اله الاّالّله تفلحوا)) به يگانگي خداوند ايمان آوريد و ((لا اله الاّالّله )) بگوييد تا رستگار شويد.

هر شبانه روز، در اذان و اقامه ي نمازهاي يوميّه جمله ي ((حي ّ علي الفلاح )) را بيست بار بر زبان مي آوريم و هدف نهائي را با فرياد رسا اعلام مي كنيم ، تا راه را گم نكنيم .

اسلام مي گويد: (قد أفلح المؤمنون )، (قد أفلح من تزكّي ) (38) كساني رستگارند كه ايمان و تزكيه ي نفس داشته باشند، ولي كفر مي گويد: (قد أفلح اليوم من استعلي ) (39) فرعون مي گفت : امروز هر كس زور و برتري دارد رستگار است .

كلمه ي ((فلاح )) به معناي رستن است ، شايد دليل اينكه به كشاورز، ((فلاّح )) مي گويند آن باشد كه وسيله ي رستن دانه را فراهم مي كند. دانه كه در خاك قرار مي گيرد با سه عمل خود را نجات مي دهد و به فضاي باز مي رسد: اوّل آنكه ريشه ي خود را به عمق زمين بند مي كند.

دوّم اينكه مواد غذايي زمين را جذب مي كند. سوّم آنكه خاك هاي مزاحم را دفع مي كند.

آري ، انسان هم براي رهايي خود و رسيدن به فضاي باز توحيد و نجات از تاريكي هاي مادّيات و هوسها و طاغوت ها بايد مثل دانه همان سه عمل را انجام دهد: اوّل ريشه ي عقايد خود را از طريق استدلال محكم كند. دوّم از امكانات خدادادي آنچه را براي تكامل و رشد معنوي اوست جذب كند. سوّم تمام دشمنان و مزاحمان را كنار زند و هر معبودي جز خدا را با كلمه ((لا اله )) دفع كند تا به فضاي باز توحيدي برسد.

شخصي در حال نماز با ريش خود بازي مي كرد، پيامبراكرم (ص ) فرمود: اگر او در دل خشوع داشت ، در عمل اين گونه نماز نمي خواند.. (40) امام صادق (ع) فرمود: مراد از خشوع در نماز، فرونهادن چشم است .. (41) چه كساني رستگارند.

1- عابدان . (واعبدوا ربّكم وافعلوا الخير لعلّكم تفلحون ) (42) پروردگارتان را پرستش كنيد، شايد رستگار شويد.

2- آنان كه اعمالشان ارزشمند وسنگين است . (فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ) (43)

3- دوري كنندگان از بخل . (و من يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون ) (44)

4- حزب اللّه . (الا ان ّ حزب اللّه هم المفلحون ) (45) حزب خدا رستگارند.

5- اهل ذكركثير. (واذكروا اللّه كثيرا لعلّكم تفلحون ) (46) خدارا بسيار يادكنيد تا رستگار شويد.

6- تقوا پيشگان . (فاتّقوا اللّه يا اولي الالباب لعلّكم تفلحون ) (47) اي خردمندان ! تقوا پيشه كنيد تا رستگار شويد.

7- مجاهدان . (و جاهدوا في سبيله لعلّكم تفلحون ) (48) در راه خدا جهاد كنيد تا رستگار شويد.

8- توبه كنندگان . (توبوا الي اللّه جميعا ايّها المؤمنون لعلّكم تفلحون ) (49) اي اهل ايمان ! همگي توبه كنيد تا رستگار شويد.

پيام ها:

1- رستگاري مؤمنان حتمي است . (قد أفلح )

2- ايمان ، شرايط و نشانه هايي دارد. (المؤمنون الّذين ...)

3- نماز، در رأس برنامه هاي اسلامي است . (في صلاتهم )

4- در نماز، حالت وكيفيّت مهم است . (خاشعون )


36-بقره ، 183
37-آل عمران ،
38-اعلي ، 14
39-طه ، 64
40-تفسير كنزا
41-بحار، ج 81
42-حج ، 77
43-اعراف ، 8
44-حشر، 9
45-مجادله ، 2
46-انفال ، 45
47-مائده ، 10
48-مائده ، 35
49-نور، 31

/ 113