ابواب تاريخى دمشق - اماکن سیاحتی و زیارتی دمشق نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اماکن سیاحتی و زیارتی دمشق - نسخه متنی

اصغر قائدان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ابواب تاريخى دمشق

در قرون و ازمنه بسيار دور، شهرهايى كه موقعيت خاص نظامى و جغرافيايى داشته اند به وسيله ديوارهايى كه گرداگرد آن كشيده مى شده حفاظت مى شده اند، زيرا هر لحظه امكان هجوم نيروهاى دشمن به آن شهر مى رفته است. دمشق نيز به لحاظ وضعيت خاص خود، همواره در معرض تهاجم ها وتاخت و تازهاى مكرّر بوده و به همين منظور گرداگرد آن، دو حصار كشيده شده بود. ارتفاع ديوار اوّل حدود يك مترو نيم و ارتفاع ديوار دوم نزديك به دو متر و در فاصله هفت مترى ديوار اول قرار داشته است. براى استحكام و تقويت بيشترِ موضعِ دفاعى آن، خندقى بين آنها حفر كرده بودند. براى ديوارها، برجهاى دايره اى به ابعاد دو متر و نيم براى نگهبانى ساخته شده بود و خندقى نيز در خارج ديوارها كنده شده و به اين وسيله شهر به سختى و شدت محافظت مى شد.

ديوارهاى مذكور در دوران مماليك ساخته شده و در مقابل سپاه تيمور لنگ نقش مهمى در حفاظت از شهر ايفا كرده و در نتيجه، وى ناچار شد با خدعه و فريب وارد آن شود(40).
در اين دوران ابعاد شهر بطور مستطيل بوده كه از شرق به غرب آن يعنى از باب الجابيه تا باب الشرقى 1500 متر و از شمال تا جنوب آن يعنى از باب الفراديس تا باب الصغير حدود 750 متر مساحت داشت. چون اين ابعاد با ديوار بطور كامل محصور گشته بود; لذا براى ورود و خروج مردم ابواب و درهايى قرار داده بودند. قسمتهايى از اين ديوارها در دوره روميها ساخته شده و ابواب آن نيز متعلق به آن دوران بود كه تا كنون نيز باقى مانده و قسمتهايى از آن نيز به دورانهاى اسلامى تعلق دارد. ابواب اصلى شهر عبارت اند از:

/ 188