10 ـ باب الجابيه: - اماکن سیاحتی و زیارتی دمشق نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اماکن سیاحتی و زیارتی دمشق - نسخه متنی

اصغر قائدان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

10 ـ باب الجابيه:

اين دروازه همانند باب شرقى سه دهانه داشت كه دوتاى آن بسته مى شد. باب الجابيه كه از سه طريق به باب شرقى متصل بود(48)، در غرب شهر قرار داشته و به شارع مستقيم (بازار
مدحت پاشا) متصل است.

هنگامى كه لشكر ابراهيم پاشا خواست شهر را بگشايد بعلت وجود ديوارها و درهاى مذكور با مشكلات جدّى روبرو شد. وى تنها زمانى توانست به شهر راه يابد كه مردم شهر كليدهاى درهاى دمشق را به او دادند. ديوارى كه شهر را محصور ساخته بود از غرب به شرق، به موازات جنوب «قلعه» و «بازار الاروم» كشيده شده و سپس از سمت شمال تا «باب السلام» و از آن جا به «باب توما» و در شرق تا «باب الشرقى» امتداد مى يافت. در اين دوران يعنى پس از تسلط ابراهيم پاشاى مصرى (قرن سيزدهم هجرى) قسمتهاى جنوبى و غربى ديوار از بين رفت و حتى اهميت سياسى نظامى خود را نيز از دست داد(49). اكنون جز دو دروازه
كه همان باب الحديد و باب الجناز باشد ساير ابواب دمشق همچنان پاى برجا هستند.


/ 188