2 ـ قبر معاوية بن يزيد بن معاويه (معاويه ثانى) - اماکن سیاحتی و زیارتی دمشق نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اماکن سیاحتی و زیارتی دمشق - نسخه متنی

اصغر قائدان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2 ـ قبر معاوية بن يزيد بن معاويه (معاويه ثانى)

معاويه بن يزيد بن معاويه بن ابوسفيان معروف به معاويه صغير و معاويه دوم به رغم اينكه فرزند يزيد بود ولى اكثر منابع تاريخى اذعان دارند كه فردى زاهد و پارساو گوشه گير بوده است. او پس از مرگ پدرش يزيد، بر اساس مسئله خلافت موروثى به عنوان خليفه مسلمين با او بيعت شد ولى با اكراه پذيرفت و بيش از چهل يا بيست روز نيز خلافت نكرد و در عزلت و گوشه گيرى وفات يافت. وى آخرين حكمران و خليفه اموى از نسل ابوسفيان است; كه پس از وى خلافت به خاندان مروانيان ـ شعبه اى ديگر از بنى اميه از فرزندان عاص و در راس آنها مروان بن حكم ـ واگذار شد.

مسعودى گويد هنگام وفات وى بنواميه اطراف او را گرفتند و گفتند خلافت را به هر كس از خاندانت مى خواهى واگذار كن. وى گفت بخدا سوگند كه شيرينى خلافت بر شما را نچشيدم چگونه بار آن را بر گردن خود (پس از مرگم) بياندازم؟ براى شيرينى آن مى شتابيد آيا براى تلخى آن نيز چنين مى كنيد؟ خداوندا! من از تعيين خليفه بر مردم بيزارم و از آن كناره مى گيرم، خدايا من كسى همانند اهل شورى (در هنگام مرگ عمر بن خطاب) را نمى يابم پس خود كسى كه اهليّت آن را داشته باشد بر اين امر نصب كن. مادرش گفت اى كاش من چنان بودم و اين حرف را از تو نمى شنيدم; او نيز جواب داد اى كاش من هم چنان بودم و اين كار را بر عهده نمى گرفتم. آيا من بنواميه را به شيرينى آن برسانم و بار آن را برگردن خود گيرم و كسى كه شايسته آن است از آن باز دارم؟ هرگز چنين نمى كنم.

خارج باب الصغير مدفون است و ابن طولون نيز چنين گويد; و ابن حورانى نيز مى نويسد: قبر وى در گوشه مقبره باب الصغير جنوبى است(193). با كند و كاش فراوان در داخل باب الصغير،
مقبره اى بدين نام يافت نشد; و احتمالاً قبر وى همان است كه در كوچه معاويه قرار دارد و در صفحات پيش از آن سخن گفتيم زيرا طنطاوى نيز گويد قبر وى در نزديكى جامع اموى است(194).


/ 188